Kommer snart

Stor hälsokontroll kvinna

 • ✓ Stor hälsokontroll för kvinnor
 • ✓ 43 hälsomarkörer inklusive T3 Fritt
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska
 • ✓ Läkarens kommentar

1995 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

Med vår Stor hälsokontroll kvinna mäter vi värden för hjärta och kärl, sköldkörtel, njure, lever, diabetes, vitaminer och mineraler, blodstatus och inflammation som alla tillsammans ger en bra bild över din hälsa och upptäcka eventuella nuvarande eller kommande brister eller avvikelser som med ändrade livsvanor kan förbättras och förebyggas.

Sunda levnadsvanor som att äta hälsosam kost, inte röka, ha ett lågt/inget eller måttligt intag av alkohol och att motionera varje dag hjälper kroppen att må bra och kan minska risken att drabbas av folksjukdomar. Genom att regelbundet mäta sina värden kan man upptäcka eventuella avvikelser eller sjukdomar i tid och få en djupare förståelse kring hur kroppen faktiskt mår.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 bankdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du en rapport på svenska om dina värden.

Att tänka på: Blodprovet ska tas på fastande mage (minst 10 timmar) och bör tas så tidigt som möjligt på dagen, senast innan kl 10:00. Drick inte alkohol dagen innan. Antiinflammatoriska läkemedel, värk- eller febernedsättande medel eller en nyligen avslutad antibiotikabehandling är viktigt att helt undvika inför provtagning.

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

Varför bör jag göra en stor hälsokontroll som kvinna?

Kvinnor och män som äter hälsosamt, är fysiskt aktiv, inte röker och bara konsumerar måttliga mängder alkohol, eller ingen alkohol alls, lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor.

Många faktorer, som din ålder, hälsa, familjehistoria och livsstilsval, påverkar hur ofta du bör kontrollera dina värden. Generellt sett bör friska personer göra en hälsokontroll ungefär vartannat till vart tredje år i 25-35-årsåldern, från 40-års ålder är det bra att göra hälsokontrollen ungefär med ett och ett halvt år till två års mellanrum och sedan varje år från runt 50-års ålder då risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar i takt med att vi blir äldre.

En hälsokontroll identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

Regelbundna hälsokontroller kan identifiera eventuella tidiga tecken på hälsoproblem. Att hitta problem tidigt innebär att dina chanser till effektiv behandling ökar. Även om en person inte har hjärtsjukdom kan ett blodprov visa om de kan löpa risk att utveckla tillståndet.

Att göra en hälsokontroll är också en tid att undersöka din livsstil för att se vilka förbättringar som kan göras. Visar dina värden att du har en hormonell obalans eller brist på viktiga vitaminer eller mineraler har du chans att optimera din livsstil för ett ökat välbefinnande.

Hälsomarkörer i Stor Hälsokontroll Kvinna:

I Stor Hälsokontroll Kvinna ingår förutom alla hälsomarkörer som i Stor Hälsokontroll Man (ej testosteron) även TrijodtyroninT3 Fritt.

Hjärta och kärl

 • Kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kol
 • Triglycerid
 • Apo A1
 • Apo B
 • kvoter för kolesterol och apolipoproteiner

Sköldkörtel

 • Tyroxin T4 fritt
 • Tyrotropin (TSH)
 • TrijodtyroninT3 Fritt

Diabetes

 • C-Peptid
 • Glukos
 • HbA1c

Vitaminer och mineraler

 • Kobalamin (Vitamin B12)
 • D-vitamin
 • Ferritin
 • Folat
 • Homocystein
 • Järn
 • Magnesium
 • Transferrin
 • Transferrinmättnad

Lever

 • ALAT
 • ALP
 • ASAT
 • GT

Njure

 • Albumin
 • Cystatin C
 • eGFR
 • Fosfat
 • Calcium
 • Kalium
 • Klorid
 • Kreatinin
 • Natrium

Blodstatus

 • Erytrocyter
 • EVF
 • Hemoglobin
 • Leukocyter
 • Erytrocyter
 • Trombocyter
 • Hemoglobinmassa

Övrigt och inflammation

 • CRP, högkänsligt

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Stor hälsokontroll man

 • ✓ Stor hälsokontroll för män
 • ✓ 43 hälsomarkörer inklusive testosteron
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska
 • ✓ Läkarens kommentar

Läs mer

1995 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Stor hälsokontroll kvinna

 • ✓ Stor hälsokontroll för kvinnor
 • ✓ 43 hälsomarkörer inklusive T3 Fritt
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska
 • ✓ Läkarens kommentar

Läs mer

1995 SEK

Betalas på plats