ALA

Alaninaminotransferas

ALAT

Alat, alaninaminotransferas, är ett enzym som finns i leverns celler och kroppens vävnader. Markören Alat, alaninaminotransferas, används vid misstanke om levercellsskada.

Vad är ALAT – Alaninaminotransferas?

Alaninaminotransferas (ALAT) är ett enzym som normalt finns i leverceller och vissa andra vävnader i kroppen. ALAT är ett mått på leverfunktionen och en ökning av dess nivåer i blodet kan tyda på en skada eller sjukdom i leverceller.

Varför analyserar man ALAT

ALAT-värdet används ofta tillsammans med andra blodprover som ASAT (aspartataminotransferas), ALP (alkalisk fosfat) och bilirubin för att diagnostisera och övervaka leversjukdomar. ALAT-värdet är användbart vid tidig diagnos när kliniska fynd saknas. Här är ett par anledningar att analysera ALAT:

 • ALAT är mer specifik för levern än ASAT och finns främst i leverceller. Detta gör det till en viktig markör för att upptäcka skador och sjukdomar som påverkar levern.
 • Förhöjda ALAT-nivåer ses vid leverskador, detta kan användas som en tidig indikator för att identifiera leverproblem, särskilt vid akuta skador som orsakats av exempelvis virushepatit eller toxiska ämnen.
 • Vid analys av både ALAT och ASAT kan läkare se skillnad på om det är levern eller något annat organ som skadats. Vid mer förhöjt ASAT-värde kan detta tyda på skada av annat organ, som hjärtat.
 • Övervakning och behandling av leversjukdomarna hepatit och cirros som orsakas av faktorer som virus, droger och alkohol görs genom att följa upp ALAT-värden.

Vad kan ett förhöjt värde av ALAT innebära?

En ökad nivå av alaninaminotransferas (ALAT) kan ses vid en mängd olika tillstånd, inklusive virushepatiter, övervikt, toxisk leverskada, alkoholhepatit, obstruktion av gallvägar, levertumörer, preeklampsi, hemokromatos samt vid tillstånd som leder till akut syrebrist i levern. Det är viktigt att genomföra ytterligare tester och undersökningar för att fastställa orsaken till den förhöjda ALAT-nivån och bedöma den underliggande problemets allvarlighetsgrad.

Om ALAT och ASAT

ALAT, alaninaminotransferas, och ASAT, aspartataminotransferas, är två enzym som finns bland annat inuti leverns celler. Dessa kan läcka ut i blodet om levern är irriterad eller inflammerad vilket ger förhöjda värden. Testet kan göras vid misstanke på levercellsskada och vid uppföljning av kronisk leversjukdom.

Orsak till inflammerad eller irriterad lever:

 • alkohol
 • fetma och övervikt
 • vissa läke- och naturläkemedel
 • virusinflammation i levern som t.ex. hepatit B och C.

Tester som innehåller markören ALAT

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Gravidkollen
Hälsokontroll för gravida

Gravidkollen

 • Hälsokontroll för dig som är gravid.
 • Analys av 28 relevanta hälsomarkörer.
 • Identifierar graviditetsdiabetes.
 • Analys av könshormon och sköldkörteln.

1 695 kr

-55%
Hjärtspecialistens kolesterolprofil
Hälsokontroll med specialistläkare

Hjärtspecialistens kolesterolprofil

 • Hälsokontroll framtagen av hjärtspecialist
 • Utlåtande av specialistläkare hjärt-kärlsjukdomar.
 • Analys av din kolesterolprofil/blodfetter.
 • Konsultation för eventuell behandling ingår.

1 795 kr795 kr

Hälsokontroll - Alkohol
Alkohol och leverfunktionstest

Hälsokontroll - Alkohol

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid
 • Analys av hälsomarkörer för leverfunktion
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • Testet för att se om alkohol påverkar din hälsa

619 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

Hälsokontroll viktminskning
 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Leverkollen
Hälsokontroll levern

Leverkollen

 • Hälsokontroll för din leverfunktion
 • Analys av relevanta levermarkörer
 • Få ökad insikt om din leverhälsa

239 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Levertester

Levertester


ALA
Levertest

ALAT

 • Mäter ALAT-värdet.
 • Ger insikt i hur din lever mår.
 • Indikation på eventuell leversjukdom.

39 kr