Tillbaka

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling

1.1 Denna integritetspolicy gäller när 19Plus AB (“19Plus”, “vi”, “vår”, “våra”, “oss”, “Testmottagningen”, “testmottagningen.se”) behandlar personuppgifter avseende personer (“du”, “dig”, “dina”, “ditt”, “användare”, “användaren”, “kund”) som använder Testmottagningen.ses tjänster. All behandling av personuppgifter följer gällande lagstiftning, den allmänna dataskyddsförordningen, (Gdpr). 19Plus AB är registrerad vårdgivare hos IVO. Denna integritetspolicy gäller för samtliga personer som besöker vår hemsida www.testmottagningen.se eller använder någon av våra tjänster.

1.2 19Plus AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med Testmottagningen.se vilket kan vara på vår hemsida via e-post, chatt, telefon eller vid besök av våra fysiska mottagningar eller kontor. 19Plus AB är registrerad vårdgivare hos IVO och står under inspektionen för vård och omsorg.

1.3 19Plus AB med varumärket Testmottagningen.se går att kontakta via nedan angivna kontaktuppgifter:

E-post: [email protected]

Telefonnummer till kundtjänst: +46 8 14 24 49

Post: 19Plus AB, Själagårdsgatan 9, SE-111 31 Stockholm

Organisationsnummer: 556983-2750

2. Syfte

2.1 Vi vill att du som användare ska känna dig trygg när du anförtror oss med dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här integritetspolicyn som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

3. Bakgrund

3.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som användare och i syfte att uppfylla den lagstiftning och de krav som 19Plus har som registrerad vårdgivare. Vi kan även samla in uppgifter om dig som ännu inte är Användare/Kund men som vill bli kontaktad av Testmottagningen.se.

3.2 19Plus agerar som personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som Testmottagningen.se behandlar för att kunna leverera våra tjänster till dig som användare. Som personuppgiftsansvarig har 19Plus ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Vi behandlar vissa känsliga personuppgifter om dig, såsom hälsouppgifter, i enlighet med lag. Känsliga personuppgifter är enbart tillgängliga för personal som behöver och ska ha tillgång till dem enligt lag. Inga personuppgifter överförs eller lämnas ut till tredjepart om detta inte krävs med stöd enligt lag.

4. Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen

4.1 Behandling av personuppgifter görs när detta är nödvändigt och en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på oss i samband med det eventuella avtal som ligger till grund för behandling av dina personuppgifter.

4.2 Personuppgiftsbehandlingen avser bland annat kommunikation till dig om våra tjänster eller din beställning, dina provsvar eller andra tjänster där vi behöver kommunicera med dig som kund. Personuppgiftsbehandling sker även vid tillgängliggörandet av dina provsvar via “Mina sidor” i 19Plus tekniska plattform för Zample. Dina personuppgifter behövs även vid eventuell fakturering.

4.2 Vi behandlar dina personuppgifter vid kund- och marknadsanalyser i syfte att förbättra våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter vid kommunikation till dig om vår verksamhet och vårt erbjudande samt aktuella erbjudanden/kampanjer som vi tror att du kan vara intresserad av. Detta innefattar e-postutskick till din e-postadress. Du kan alltid välja att avregistrera dig från nyhetsbrev och annan information som vi kommunicerar via e-post genom att kontakta vår kundtjänst.

4.3 Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och myndighetsbeslut i vilka 19Plus är skyldiga att följa de förpliktelser som åvilar 19Plus. Exempel på lagar 19Plus är skyldiga att uppfylla är Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientdatalagen (2008:355).

5. Vilka personuppgifter behandlar ni?

5.1 En personuppgift är sådan uppgift som kan kopplas till en fysiskt person. Vi behandlar personuppgifter som du lämnar ifrån dig till oss i syfte att få tillgång till den tjänst du har köpt av oss eller är intresserad av. Behandlingen av dina personuppgifter sker dels för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt genom samtycke för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service.

5.2 Beroende på vilken av våra tjänster du använder eller har använt (som t.ex. webbsidan testmottagningen.se, bokningsformulär, betaltjänst genom Klarna eller “Mina sidor” i Zample’s appen/webbappen) har vi samlat in vissa personuppgifter för behandling genom samtycke till behandlingen som sker genom acceptans av våra köpvillkor och användarvillkor för appen/webbappen. Dessa personuppgifter samlar vi in när du använder Testmottagningen.ses tjänster:

 • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress för faktura.
 • Identitetsuppgifter: för- och efternamn samt ev. mellannamn, personnummer och kön.
 • För utfärdande av reseintyg samlar vi även in ditt passnummer och vid utfärdande av tillfrisknandebevis och eventuell smittspårning skyldighet behandlar vi även din folkbokföringsadress genom E-hälsomyndigheten och Sminet.
 • Uppgifter om köp/beställning: information om de hälsotester eller hälsokontroller du köper, beställer och bokar.
 • Betalningsinfo: dina uppgifter som krävs för att skapa en faktura, genomföra ett kortköp etc. behandlas genom Klarna Checkout.
 • Hälsouppgifter: uppgifter som du lämnar ifrån dig genom en hälsodeklaration samt de hälsouppgifter om dig som utkommer via dina provsvar (t.ex. dina blodvärden), din journaldata och läkarens kommentar på ditt/dina resultat.
 • Tekniska uppgifter: information innehållandes din IP-adress, enhet som till exempel surfplatta, dator eller mobil, behövs för att vi ska kunna tillhandahålla en säker tjänst och fullfölja våra åtaganden till dig.

5.3 Vid kontakt med vår kundtjänst/support via telefon eller e-post sker en personuppgiftsbehandling med de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet. Exempel på behandling är följande.

 • Identitetsuppgifter: namn och personnummer kan behövas vid de fall du kontaktar vår support.
 • Information om ditt ärende: de uppgifter du lämnar ifrån dig gällande ditt ärende kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla de önskemål alternativt besvara dina frågeställningar. Gäller ditt ärende till exempel en återbetalning kan vi exempelvis behöva information om ditt kontonummer.
 • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer eller adressuppgifter.

5.4 Eventuella personuppgifter som skriftligen inkommit till oss kommer endast att sparas vid de fall de behövs för ditt ärende eller där vi i enlighet med lag måste behandla dem. Vi kommer inte att spara och därmed behandla personuppgifter som 19Plus inte har anledning att spara.

6. Hur får ni tillgång till mina personuppgifter?

6.1 Vi försöker i möjligaste mån inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandling av dina personuppgifter. När du samtycker till våra köpvillkor vid bokning av tid, beställning av tjänst eller vid kontakt med Testmottagningen.se, samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

6.2 Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på [email protected] och du kan även radera cookies som lagrats i din webbläsare. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller gällande lagstiftning som det åligger 19Plus att följa. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig i eventuellt köpeavtal vi har med dig.

6.3 Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt (såsom t.ex. via ett köp samt andra eventuella samtycken).
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida (såsom t.ex. teknisk information om webbläsare och ip-adress).
 • Uppgifter som vi får från offentliga register (såsom t.ex. E-hälsomyndigheten).
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller är i kontakt med vår kundtjänst.

7. När lämnar ni ut mina personuppgifter?

7.1 Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det (vilket krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig) eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser, t.ex. tjänster som administreras av myndigheter (Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen eller IVO) vid lagstadgad smittspårning, eller annan lagstadgad anmälningsskyldighet.

7.2 För att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samarbetar vi med externa närlaboratorium i syfte att erbjuda dig att lämna prover samt få dina prover analyserade. Resultaten (dina provsvar för varje prov i din beställning) delas med dig i din journal och vår läkare.

7.3 Testmottagningen.se samarbetar med samarbetspartners såsom närlaboratorium, inhyrda läkare, tekniska tjänster för kommunikation med dig och andra externa leverantörer för att kunna tillhandahålla de tjänster som du köper eller ta del av informationen på vår hemsida. Testmottagningen.se förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samarbetspartners vilka vi behöver dela dina personuppgifter med när det är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och när det åligger oss enligt lag och myndighetsbeslut att så göra. Vi har följande personuppgiftsbiträden:

 • Mottagningar och närlaboratorium: vi samarbetar med Unilabs för provtagning och analys av dina prover.
 • Läkare (inhyrd): vid de fall vi behöver hyra in läkare för att ge dig en läkarbedömning på dina provsvar kommer vi att behöva dela dina person- och hälsouppgifter.
 • Kommunikationstjänster: För att kunna skicka ut provsvar och avisering inför ditt besök etc. behöver vi dela dina personuppgifter med dessa företag som tillhandahåller dessa tjänster till oss.
 • Konsulter: vår strävan är att alltid ligga i framkant och erbjuda dig hög teknisk standard och användarupplevelse, ibland tar vi hjälp av externa konsulter för t.ex. utveckling av vår app, journalsystem och hemsida och kan då behöva dela vissa personuppgifter med dem.
 • Myndighet: vi är enligt lag skyldiga att lämna ut information på förfrågan av myndighet.

7.4 Känsliga personuppgifter såsom dina hälsouppgifter delas enbart med behörig personal och såsom är tillåtet enligt lag.

7.5 Vi använder oss av en CDN från Cloudflare som lagrar en cookie i syfte att skydda servrarna mot olika former av attacker och onda uppsåt såsom DDoS-attacker. Du kan läsa mer om Cloudflares cookie-policy här.

8. Hur länge bevarar ni personuppgifter?

8.1 Vi behandlar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal mot dig och så länge det krävs av oss enligt lag.

8.2 Enligt bokföringslagen (1999:1078) behöver vi spara vissa personuppgifter i sju år, dessa innefattar t.ex. sådana som finns på fakturaunderlag. Uppgifterna kommer enbart att användas för detta ändamål.

8.3 Enligt patientdatalagen (2008:355) har vi som vårdgivare en skyldighet att spara journalhandling i minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

8.4 Ditt användarkonto innehåller dina personuppgifter, dessa kommer att behandlas så länge du har ett konto hos oss. Du väljer själv när du vill avsluta behandlingen av dina personuppgifter genom att meddela oss om att du vill avsluta ditt konto. Då kommer dina personuppgifter att raderas hos oss så länge de ej fortsatt behöver bevaras enligt punkterna ovan.

8.5 Personuppgifter tas bort eller avpersonifieras när de inte längre behöver bevaras och inte ska kunna användas för att identifiera en person. Före användning för statistik och produktutveckling aggregeras och avpersonifieras uppgifterna så att de inte längre kan kopplas till en person. När personuppgifter gallras kan de inte återskapas och ingen person kan längre associeras med den återstående informationen.

9. Informationssäkerhet

9.1 19Plus följer Dataskyddsförordningen (Gdpr) bestämmelser om personuppgiftsbehandling och har tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra behandlingen av personuppgifter hos Testmottagningen.se sker på ett korrekt sätt. 19Plus har interna policys för hantering av personuppgifter för att förhindra att dessa behandlas på fel sätt i t.ex. intern kommunikation.

10. Cookies

Genom att använda Testmottagningen.ses tjänster och Testmottagningen.ses webbplats samtycker du som “Användare” till testmottagningen.ses användning av cookies. Läs vår cookiepolicy här.

11. Ändringar av denna integritetspolicy

11.1 Vi kan från tid till annan ändra denna integritetspolicy. Detta kan till exempel vara nödvändigt om lagen förändras, eller om vi ändrar vår verksamhet på ett sätt som påverkar integritetsskydd. Eventuella ändringar kommer direkt att läggas upp på vår hemsida och eller mobilapplikation. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar den här sidan i syfte att hålla dig uppdaterad.

12. Dina rättigheter

12.1 Som kund eller Användare av Testmottagningen.ses tjänster har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som genomförs.
 • Du har kostnadsfritt rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Testmottagningen.se kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

12.2 Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskydds myndigheten över behandlingar som utförs av oss.

12.3 Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundtjänst via e-post [email protected]

Senast uppdaterad 23 mars 2023.