Tillbaka

Testmottagningen.ses köpvillkor

1. Företagsinformation

Testmottagningen.se drivs av 19Plus AB, Själagårdsgatan 9, 111 31 Stockholm, (org nr 556983-2750). 19Plus AB är registrerad vårdgivare och står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

2. Din integritet

Vid ditt köp hos oss samtycker du även till behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy på Testmottagningen.se. Vänligen läs igenom den här.

För att vi ska kunna fullgöra vår tjänst och våra åtaganden gentemot dig som kund samarbetar vi med externa partners, vilka även är våra personuppgiftsbiträden, såsom laboratorier för provtagning och analys, inhyrd vårdpersonal och läkare för resultat och bedömning, IT-leverantörstjänster såsom t.ex. kommunikation och erbjudanden till dig via e-post och sms. Alla våra samarbetspartners som på något sätt kommer åt eventuella personuppgifter har genom personuppgiftsbiträdesavtal förbundit sig att behandla personuppgifter med sekretess.

3. Tjänster

Testmottagningen.se erbjuder tjänster inom provtagning och biomedicinsk blodanalys samt utfärdande av provsvar med läkarbedömning och vid behov uppföljande samtal.

Testmottagningen.se reserverar sig för eventuella fel i informationen på Testmottagningen.se. För att kunna använda tjänsten krävs det att du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer samt att du är över 18 år (myndig).

Testmottagningen.se bedriver ingen sjukvård varpå Testmottagningen.ses tjänster enbart kan användas som ett komplement till traditionell sjukvård. Vid oro och behov av sjukvård ska du i första hand vända dig till din husläkare, vårdcentral eller akutsjukvård. Genom att enbart analysera prover går det ej att fastställa om man är frisk eller sjuk, därför är det viktigt att du även kontaktar ordinarie sjukvård precis som vanligt om du skulle uppleva eventuella symtom som tyder på sjukdom.

Provsvar presenteras digitalt, tjänsten som används för att presentera provsvar heter zample™, (app.zample.com). För att ta del av provsvaren behöver du ha ett konto i zample™. Kontot i zample™ är gratis.

4. Priser

Tjänsten prissätts i svenska kronor. Testmottagningen.se förbehåller sig rätten att justera priser från tid till annan. Testmottagningen.ses priser för hälsotester och hälsokontroller samt provtagningsavgift är detsamma även om provtagning ej har kunnat genomföras eller om analys ej kunnat genomföras hos någon av våra anslutna samarbetspartners för valt närlaboratorium. Detta gäller även vid köp av kod i syfte att ge bort som ett presentkort. Testmottagningen.se ansvarar inte för tekniska fel orsakade av laboratorium som används för provtagning och/eller analys.

Testmottagningen.se följer konsumentköpslagen (2022:260).

5. Betalning och avgifter

För presentkort, hälsotester och hälsokontroller med provtagning hos anslutna närlaboratorier betalar du online via Testmottagningen.ses betaltjänst, “Klarna Checkout”. För varje beställning och enskilt provtagningstillfälle tillkommer en administrativ provtagningsavgift. Avgiften är alltid densamma oavsett antalet beställda hälsomarkörer som du önskar att få ett provsvar för.

Genom betaltjänsten Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuds du att betala via följande betalningsalternativ:

  • Banköverföring – betalning görs genom att ditt konto debiteras direkt efter erlagd beställning.
  • Betala Direkt – automatiskt dragning från ditt bankkonto (autogiro) som debiteras inom 2 bankdagar efter ditt köp. Villkor för autogiro hittar du här.
  • Betala inom 30 dagar, läs villkor här.
  • Konto – dela upp betalningen med Klarnas konto kredit, läs villkoren här.

De betalningsalternativ som du för närvarande erbjuds via Klarna Checkout är direktbetalning via din bank, kortbetalning, swish, delbetalning och faktura. Faktura ligger förvalt där det är möjligt. Vid fakturabetalning via Klarna gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor. För närvarande är Klarnas faktura villkor; 30 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta.

Klarna Checkout är en betaltjänst som är gratis att använda. Detta innebär att du som kund inte behöver betala någon avgift för att använda tjänsten. Det är dock viktigt att notera att det kan tillkomma skatter eller avgifter beroende på vilket betalningsalternativ du väljer. För att få mer information om dessa avgifter och villkor, bör du läsa igenom de specifika betalningsvillkoren för det alternativ du väljer.

Klarna förbehåller sig rätten att när som helst lägga till eller ta bort betalningsalternativ från Klarna Checkout. Detta innebär att tillgängliga betalningsalternativ kan variera beroende på vilken tidpunkt du använder tjänsten.

Mer information om Klarna hittar du på Klarna.se och alla villkor finner du här.

6. Bokning och aktivering av e-remiss

Efter genomfört köp får du ett mail från oss innehållande en kod. Koden används för att aktivera remissen via ditt konto i zample™ (app.zample.com). Koden kan även ges bort som ett presentkort, läs mer nedan.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din bokning eller ditt köp om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig om detta omgående via e-post och/eller telefon.

7. Remissens giltighet

Koden som skickas till din e-post efter att köpet är genomfört är giltig i tre (3) månader från inköpsdatumet. Det innebär att du behöver aktivera din remiss med koden inom denna tre månaders period. När remissen är aktiverad på ditt konto i zample™ är den sedan giltig i fem (5) månader från och med dagen då du aktiverar den. Om du inte genomför provtagning vid ett laboratorium eller via Testmottagningen.se inom fem månader kommer köpet att förfalla och remissen upphör att gälla.

8. Analys

Analys av hälsotest och hälsokontroller sker hos anslutna laboratorier.

Antikroppstest och immunitetsprofil för Covid-19 utförs med provtagning genom ett blodprov, stick i fingret. Blodet analyseras av maskintillverkaren Attana AB och resultatet skickas digitalt till dig inom sju (7) arbetsdagar.

9. Provresultat

För att ta del av provsvaren samt eventuellt utlåtande behöver du ha eller skapa ett konto i provsvarstjänsten zample™. För att logga in eller skapa ett konto besöker du app.zample.com. Efter genomfört köp kommer du att få ett mail av oss med dessa anvisningar.

Provsvar skickas ut löpande till dig via ditt konto i zample™ efter färdig analys, inom 1-5 arbetsdagar (helgfria dagar: mån-fre) bör du ha fått alla dina provsvar, detta meddelas via ett mail. Ett läkarutlåtande på alla provsvar eller enbart avvikande provsvar kan därefter begäras via ditt konto i zample™ om detta ingår i din valda analys. Vid de fall att ett eller flera eventuella provsvar är kraftigt avvikande kommer du även att bli uppringd.

10. Presentkort

Efter ett köp skickas en aktiveringskod till dig via e-post. Denna aktiveringskod kan du ge bort som ett presentkort, vilket är giltigt i tre månader. Mottagaren använder sedan aktiveringskoden för att aktivera remissen efter att hen har skapat ett konto i zample™. Om aktiveringskoden inte används inom den angivna tidsramen eller om provtagning inte genomförs under den specificerade perioden, kommer presentkortet att förlora sin giltighet och remissen blir ogiltig.

Vi ersätter inte stulet eller borttappat presentkort inklusive tillhörande aktiveringskod.

11. Ångerrätt och reklamation

Du har alltid rätten att frånträda detta avtal utan att ange något specifikt skäl inom 14 dagar innan påbörjat test/ev. bruten förpackning eller provtagning. Om du redan genomfört ett test eller provtagning kan du dock inte frånträda avtalet. Om du inte har utfört test eller provtagit dig inom 14 dagar från köpdatum och vill frånträda avtalet kommer vi att ersätta betalningen vi har fått från dig.

Återbetalningen kommer att ske snarast möjligt utan dröjsmål, dock senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättas om att du har ändrat dig. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du använt vid köp. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum.

Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med den tjänst du har köpt utav oss är du välkommen att kontakta vår support och framföra detta. Om något har skett med dina prover längs vägen så de har blivit oanvändbara kommer vi att ersätta dig med ett nytt test. Vill du utöva ångerrätten eller göra en reklamation ska du skicka e-post till vår support på [email protected] och beskriva ditt ärende.

12. Kontakt och kundtjänst

Vid frågor, ångrat köp, reklamation eller klagomål, vänligen kontakta oss på [email protected].

13. Cookies

Genom att använda Testmottagningen.ses tjänster och Testmottagningen.ses webbplats samtycker du som “Användare” till Testmottagningen.ses användning av cookies. Läs vår cookiepolicy här.

14. Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning och/eller orsak som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller även under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpas av denna bestämmelse.

15. Synpunkter och klagomål

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Om du är missnöjd med tjänsten som vi erbjuder är du välkommen att kontakta oss direkt på [email protected].

16. Tvister och lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor.

Senast uppdaterad den 2 januari 2024.