Allergener

Här hittar du alla våra allergener som du kan testa dig för i våra allergitester. De flesta allergener är proteiner, vid en allergisk reaktion reagerar kroppens immunförsvar genom att bilda IgE-antikroppar mot dessa allergener.

CAD

Pälsdjursallergen kattmjäll

Kattmjäll

Kattmjäll är små hudflagor från kattens päls som innehåller allergenet Fel d 1, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer, men i sig själv är inte farligt.

COD

Pälsdjursallergen komjäll

Komjäll

Komjäll är ett protein från kons hud som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för det, och för att ta reda på om du är allergisk kan en allergitest utföras som mäter nivåerna av IgE-antikroppar mot komjäll i ditt blod.

DOD

Pälsdjursallergen hundmjäll

Hundmjäll

Hundmjäll är små hudskal och hudflagor som hundar kan släppa från sin päls och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för de proteiner som finns i mjället, såsom Can f 1 och Can f 2.

GOO

Immunglobulin E antikroppar mot gåsfjäder

Gåsfjäder

Allergener från gåsfjädrar är proteiner som kan orsaka allergiska reaktioner, och om man misstänker att man är allergisk mot gåsfjäder kan man genomföra ett allergitest för att ta reda på om man är känslig för dessa proteiner.

HOD

Pälsdjursallergen hästmjäll

Hästmjäll

Allergenet hästmjäll är små hudskal och hudflagor som hästar släpper från sin päls och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för de proteiner som finns i mjället.

COD

Allergen i födoämnesallergi

Torsk

Torsk är en vanlig orsak till fiskallergi, och allergiska reaktioner mot torskprotein är vanligtvis relaterade till proteinet parvalbumin, som är den huvudsakliga allergena komponenten i fisk.

EGG

Allergen i födoämnesallergi

Äggvita

Äggvita är en vanlig allergen som innehåller högkvalitativt protein, främst albumin, och kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga mot detta protein

COM

Allergen i födoämnesallergi

Komjölk

Allergen komjölk är en annan benämning för allergi mot mjölkprotein, det vill säga en allergisk reaktion mot proteiner som finns i mjölk från kor.

PN

Allergen i födomämne

Jordnöt

Jordnötter innehåller flera proteinkomponenter som orsakar allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för jordnötter.

MU

Allergen i födoämne

Senap

Allergenet i senap är proteiner som finns naturligt i senapsfrön och kan orsaka allergiska reaktioner. En senapsfröallergi kan testas genom blodprov som mäter mängden av immunoglobulin E (IgE) antikroppar mot senapsfrön i blodet.

SOY

Allergen i födoämne

Sojaböna

Allergi mot sojaböna är vanligt i Sverige, den allergiska reaktioner uppstår när kroppens immunsystem reagerar mot allergenet.

WHT

Allergen i födoämnen

Vete

Veteallergi är en vanlig födoämnesallergi, det är proteinerna i veten som hos de som är känsliga kan orsaka allergiska reaktioner.

RW

Immunglobulin E antikroppar mot Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia

Allergenet i Ambrosia artemisiifolia, även känd som vanlig eller åkerambrosia, är vanligtvis ett protein som kallas för Amb a 1.

ASP

Immunglobulin E antikroppar mot asp

Asp

Allergenet i vid utrdening av asp-pollenallergi kallas vanligtvis "Asp-pollenallergen" eller "Populus allergen". Det finns olika proteiner och ämnen i Asp-pollen som kan vara allergiframkallande och utlösa allergiska reaktioner hos känsliga individer.

BIR

Allergen vid pollenallergi

Björkpollen

Björkpollen är en de vanligaste källorna till pollenallergi i Sverige och Europa. Björkpollen sprids via luften och orsakar lätt allergiska reaktioner.

DH

Immunglobulin E antikroppar mot hundäxing

Hundäxing

Hundäxing är en vanlig orsak till pollenallergi hos människor och kan orsaka allergiska reaktioner som kan testas med ett specifikt IgE-test för att ta reda på allerginivåerna och vid behov få behandling från en läkare eller allergispecialist.

GA

Pollenallergen

Gråal

Gråalpollen innehåller allergenet gråal som kan orsaka allergiska reaktioner, och personer som är känsliga för det kan undvika områden med höga pollenhalter.

RW

Pollenallergen gräs

Gråbo

Allergenet i gråbo är vanligtvis ett protein som kallas för Art v 1 och kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen och andningssvårigheter, och ett specifikt IgE-test kan användas för att utreda allergi mot gråbo.

H

Trädpollen allergen

Hassel

Hasselträdets pollen innehåller allergener som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för det, med symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda, och i allvarligare fall, andningssvårigheter och astma. Allergivaccination och undvikande av höga pollenhalter under pollensäsongen kan hjälpa personer att hantera allergin.

JAC

Immunglobulin E antikroppar mot japansk ceder

Japansk ceder

Japansk ceder innehåller allergenet Cry j 1, som är en vanlig orsak till allergiska reaktioner som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen och astma, och en specifik IgE-test kan användas för att ta reda på om man är allergisk mot det.

OAK

Trädpollen allergen

Ek

Ekpollen innehåller allergener som kan orsaka allergiska reaktioner som nysningar, rinnande näsa, klåda och röda ögon. I svåra fall kan det leda till andningssvårigheter och astma.

TIM

Immunglobulin E antikroppar mot timotej

Timotej

Allergenet i timotejgräs är vanligtvis ett protein som kallas för Phl p 5. Det är en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot pollen. Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot timotej genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet.

SW

Trädpollen allergen

Vide (sälg)

Videpollen kan orsaka allergiska reaktioner som kan ha olika symtom, och ett specifikt IgE-test kan användas för att undersöka en allergisk reaktion mot pollen från vide.