COD

Allergen i födoämnesallergi

Torsk

Torsk är en vanlig orsak till fiskallergi, och allergiska reaktioner mot torskprotein är vanligtvis relaterade till proteinet parvalbumin, som är den huvudsakliga allergena komponenten i fisk.

Om allergen i torsk

Torsk är en fisk som ofta används i matlagning och som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Proteinet i torsk som främst orsakar allergiska reaktioner är parvalbumin, som finns i höga koncentrationer i fiskens muskelvävnad.

Om proteinet parvalbumin i fisk

Parvalbumin är en typ av protein som finns i höga koncentrationer i muskelvävnad hos fiskar, inklusive torsk, lax, sej och andra arter. Det är det protein i fisken som är mest ansvarigt för att orsaka allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot fisk.

Parvalbumin är en av de mest stabila proteiner som finns i naturen, och kan motstå höga temperaturer och syrebrist, vilket gör det svårt att helt eliminera det vid matlagning och förberedelse av fisk. Personer med fiskallergi kan ha en känslighet mot själva parvalbumin proteinet, eller mot andra proteiner i fisken, och kan uppleva en rad symtom från milda till svåra, inklusive hudutslag, svullnad, andningssvårigheter och anafylaxi.

Vad händer i kroppen vid en allergisk reaktion mot torskprotein?

Vid en allergisk reaktion mot torskprotein bildas IgE-antikroppar i kroppen. När en person med fiskallergi exponeras för torskprotein, uppfattar immunsystemet det som en farlig inkräktare och börjar producera specifika antikroppar för att bekämpa det. Dessa antikroppar, som kallas IgE-antikroppar, fäster sig sedan till mastceller och basofiler i kroppen.

När personen utsätts för torskprotein igen, kan proteinet binda till IgE-antikropparna på mastcellerna och basofilerna, vilket utlöser frisättningen av histamin och andra kemikalier i kroppen. Detta kan orsaka en allergisk reaktion med en mängd olika symtom.

Symtom på torskallergi

Symtomen på en allergisk reaktion mot torsk kan variera från milda till allvarliga, inklusive hudutslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar och tunga, andningssvårigheter och anafylaxi, som är en potentiellt livshotande allergisk reaktion.

Personer som är allergiska mot torsk rekommenderas att undvika alla former av fisk och fiskprodukter, inklusive torsk, och bör vara uppmärksamma på möjliga korsreaktioner med andra fiskarter, såsom sej och lax, som också innehåller parvalbumin. Om du misstänker att du kan vara allergisk mot torsk, bör du söka råd från en läkare eller allergispecialist för att fastställa en korrekt diagnos och behandlingsplan.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot torsk?

Det finns olika typer av blodprov som kan användas för att testa om en person är allergisk mot torsk. Det vanligaste blodprovet mäter nivån av IgE-antikroppar som produceras av kroppen mot torskprotein, inklusive parvalbumin.

Resultatet kan indikera på om du är allergisk eller inte. Men det är viktigt att notera att enbart ett allergitest genom blodprov inte kan ställa en diagnos, det är därför viktigt att du tar kontakt med din läkare eller vårdcentral för att få hjälp med att fastställa en diagnos och eventuell behandling.

Tester som innehåller allergenen Torsk

Allergitester

Allergitester


COD
 • Allergitest för torsk.
 • Mäter nivåer av IgE-antikroppar i blodet.
 • Testet identifierar torskallergi.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

 • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
 • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
 • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
 • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Matallergi Upptäck
Allergitest födoämnen

Matallergi Upptäck

 • Mäter IgE-antikroppar mot vanliga mat allergener.
 • Allergianalys för flera födoämnen.
 • Kan indikera på allergisk reaktion.
 • Rekommenderas om du misstänker matallergi.

1 195 kr