🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Läkarutlåtande ingår på utvalda hälsokontroller och hälsotester

Läkarutlåtande ingår på utvalda hälsokontroller och hälsotester

Hos oss får du alltid ett läkarutlåtande från en legitimerad läkare när du beställer en hälsokontroll där läkarutlåtande ingår. Läkarens utlåtande innefattar en övergripande bedömning av dina resultat från laboratorieanalyser. Utlåtandet är individuellt och kan variera beroende på vilka specifika tester som din hälsokontroll innefattar.

Vad kan jag förvänta mig i läkarutlåtandet?

Läkarutlåtandet kommer att sammanfatta resultaten från dina provsvar för att ge dig en bedömning av din hälsa inklusive eventuella avvikelser utanför angivna referensvärden. Vid avvikande värden eller behov kan läkaren även komma att kontakta dig för ett kostnadsfritt samtal i syfte att förklara och prata om dina resultat. Kom ihåg att en hälsokontroll alltid innefattar specifika provsvar utifrån din hälsa och dina personliga förutsättningar. Värden utanför referensintervallen ska därför alltid diskuteras med en läkare innan några beslut avseende eventuell behandling fattas.

Vad tittar läkaren på vid en hälsokontroll?

Vid en bedömning av en blodanalys eller hälsokontroll tittar läkaren på flera olika parametrar för att utvärdera din hälsa och identifiera eventuella avvikelser. Här nedan följer några vanliga aspekter som läkaren kan undersöka:

  • Blodstatus: Läkaren kontrollerar värden för röda och vita blodkroppar samt blodplättar för att identifiera eventuella tecken på anemi, infektion eller blödningstendens.
  • Näringsämnen och biokemiska markörer: Innefattar till exempel analys och kontroll av blodsockernivåer (glukos), elektrolytnivåer (t.ex. natrium, kalium), leverfunktionstester (t.ex. leverenzymer), njurfunktionstester (t.ex. kreatinin, urea) och lipidprofil (t.ex. kolesterol, triglycerider). Provsvaren ger läkaren en bättre uppfattning om din organfunktion, blodsockernivå, kolesterolförhållanden och även andra viktiga hälsoaspekter.
  • Inflammationsmarkörer: Läkaren kan mäta hälsomarkörer som C-reaktivt protein (CRP) eller erytrocytsänkningshastighet (SR) för att utvärdera inflammatoriska tillstånd eller bekräfta en pågående infektion.
  • Hormonnivåer: Läkaren kan kontrollera dina hormonnivåer för att bedöma hormonella obalanser eller sjukdomar, exempelvis sköldkörtelhormoner (TSH, T3, T4), könshormoner eller andra specifika hormoner som till exempel testosteronnivån.
  • Specifika tester: Beroende på din målsättning med din hälsokontroll eller din medicinska historik kan läkaren titta närmare på specifika tester i syfte att undersöka tillstånd eller sjukdomar, såsom diabetes, vitaminbrist eller autoimmuna sjukdomar.

Sammanfattningsvis väger läkaren in samtliga provsvar utifrån hälsokontrollen i syfte att bedöma din allmänna hälsa, upptäcka eventuella avvikelser och identifiera möjliga underliggande medicinska tillstånd.

Vad händer om jag har avvikande provsvar?

Om du har beställt en hälsokontroll via oss och dina blodvärden är avvikande kommer en läkare alltid att kontakta dig via provsvarstjänsten. Olika åtgärder och råd kommer att framföras baserat på vilka specifika avvikelser som observeras tillsammans med din medicinska historia. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.