Hälsokontroll kvinna – det här säger ett blodprov om dina hormoner