CDT
Alkoholkonsumtionstest - CDT

CDT, Alkoholkonsumtionstest

 • Få svar på din alkoholkonsumtion över tid.
 • Alkoholspecifik biomarkör CDT.
 • Analys av kolhydratfattigt transferrin.
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal.

359 kr

DAO
Histaminintoleranstest

Diaminoxidas (DAO)

 • Mäter nivån av enzymet diaminoxidas (DAO) i blodet.
 • Kan indikera på eventuell histaminintolerans.

295 kr

Kommer snart
CPK
 • Mäter din nivå av kreatinkinas.
 • Muskelhälsa och skadebedömning.
 • Indikation för hjärtinfarktrisk.

79 kr

KVK
Kolesteroltest (kvot)

LDL-kol/HDL-kol kvot

 • Mäter kvoten LDL-kolesterol/HDL-kolesterol.
 • Kan ge information om risk för hjärt-kärlsjukdom.

95 kr

 • Analys av Laktatdehydrogenas LD.
 • Bedömning om vävnadsskada.
 • Analysen av S-LD, enzymmarkör.

119 kr

LPS
Fettmetabolism test

Lipas

 • Mäter nivåerna av Lipas.
 • Analys av enzymet pankreaslipas.
 • Indikation för bukspottkörtelsjukdomar.
 • För ökad insyn om fettmetabolismen.

119 kr

 • Mäter MMA koncentrationen i blodet.
 • Analys av metylmalonat.
 • Vid utredning av Vitamin B12-brist.

729 kr

PET
Alkohol konsumtionstest - PEth

PEth

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid.
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal.
 • Alkoholspecifik biomarkör Fosfatidyletanol (PEth).
 • Jämför med B-PEth gränsvärde.

539 kr

-18%
 • Stockholm3 PSA-prov.
 • Analys av flera PSA markörer.
 • Riskbedömning för prostatacancer.

3 795 kr3 100 kr

 • Analys av P-Protein
 • Bedömning av näringsstatus & vävnadsskada.
 • Blodprov för analys av totalprotein
 • Bedöm av näringsbrist eller inflammation.

169 kr

Transglutaminas-antikroppar av IgA
 • Mäter nivån av transglutaminas-antikroppar av IgA.
 • Kan indikera sannolikhet för celiaki.
 • Kan användas som en del av celiaki utredning.

445 kr

Vattkoppor och bältros
Antikroppar varicella zoster viruset

Vattkoppor och bältros

 • Antikroppstest varicella-zoster-viruset (VZV).
 • Analys av antikroppar mot varicella-zoster-viruset.
 • Varicella-zoster-viruset orsakar vattkoppor och bältros.
 • Indikation av ditt immunförsvar.

795 kr