IgE

Immunoglobulin E antikroppar

IgE-antikroppar

IgE-antikroppar är en typ av antikroppar som bildas vid allergiska reaktioner och spelar en viktig roll i immunförsvaret mot allergener. När en person utsätts för ett allergen bildas IgE-antikroppar som fäster sig på mastceller och basofiler, vilket leder till frisättning av histamin som orsakar symtom som klåda, nästäppa och hudutslag.

Vad är IgE-antikroppar?

IgE-antikroppar, som står för immunoglobulin E antikroppar, är en typ av antikropp som spelar en viktig roll i immunförsvaret mot allergener, såsom pollen, pälsdjur, kvalster och vissa livsmedel.

Hur bildas IgE-antikroppar och vad utlöser den allergiska reaktionen?

Vid allergi bildar kroppen antikroppar mot de proteiner som orsakar allergin. När en person med allergi utsätts för allergenet, det vill säga det protein som kroppen reagerar på, reagerar immunsystemet genom att producera antikroppar som kallas IgE-antikroppar. Dessa antikroppar fäster sig sedan på mastceller och basofiler, vilka är celler som finns i kroppens vävnader och som frisätter histamin vid kontakt med allergenet. Histaminet orsakar sedan de symtom som är karakteristiska för allergin, såsom klåda, nästäppa och hudutslag.

Vilka är de vanligaste allergenerna som man kan testa IgE-antikroppar för?

De vanligaste allergenerna som man testar IgE-antikroppar för är:

  • Pollen: allergener från träd, gräs och ogräs.
  • Djur: allergener från katt, hund, häst och andra pälsdjur.
  • Kvalster: små spindelliknande organismer som finns i damm och textilier.
  • Mat: allergener från t.ex. jordnötter, nötter, mjölk, ägg och skaldjur.
  • Mögel: allergener från mögelsporer som finns i fuktiga inomhusmiljöer.

Att testa IgE-antikroppar mot dessa allergener kan hjälpa till att fastställa om en person har en allergisk reaktion mot ett visst ämne, och kan användas för att diagnostisera allergier och utveckla lämpliga behandlingsplaner. Det är viktigt att notera att en positiv IgE-test inte alltid innebär en klinisk allergi, och att en allergidiagnos bör ställas av en läkare baserat på en persons medicinska historia, symtom och andra diagnostiska tester.

Vad kan höga/förhöjda värden av IgE-antikroppar indikera på?

Höga och förhöjda nivåer av IgE-antikroppar kan indikera en allergisk reaktion eller en parasitisk infektion. Vid allergi bildas IgE-antikroppar när kroppen reagerar på specifika allergener, såsom pollen, pälsdjur, kvalster eller vissa livsmedel. De förhöjda nivåerna av IgE-antikroppar kan vara ett tecken på att kroppen försöker bekämpa dessa allergener.

Vad kan påverka IgE-antikropparnas nivå?

Det är viktigt att notera att nivåerna av IgE-antikroppar i blodet kan variera beroende på många faktorer, inklusive ålder, kön, medicinering och allergisk historia. En allergiläkare kan använda mätningar av IgE-antikroppar tillsammans med andra diagnostiska tester för att fastställa om en person är allergisk mot ett visst allergen eller inte. IgE-antikroppar kan också användas för att övervaka effektiviteten av allergibehandling, såsom allergenspecifik immunterapi (ASIT), som är en behandling som syftar till att minska allergisymtom genom att gradvis utsätta kroppen för små mängder av allergenet.

Bildas det IgE-antikroppar även om man inte är allergisk?

En person som inte är allergisk mot ett visst ämne eller protein skapar normalt sett inte antikroppar mot detta ämne eller protein. Antikroppar bildas vanligtvis som en del av kroppens immunförsvar som svar på en infektion eller när kroppen exponeras för ett främmande ämne, såsom en bakterie eller ett virus. Om en person inte har exponerats för ett visst allergen, eller om deras immunsystem inte reagerar på detta allergen, kommer de inte att bilda antikroppar mot det allergenet.