Antikroppar

Antikroppar är en del av kroppens försvarsmekanik och immunförsvar för att skydda mot främmande ämnen.

HCV

Hepatit C markör

HCV-antikroppar

HCV-antikroppar, en avgörande del av kroppens immunsvar på hepatit C-viruset, spelar en kritisk roll i att fastställa tidigare exponering för viruset och att noga övervaka infektionen.

HTL

IVF-screening markör

HTLV-1/2-antikroppar

HTLV-1/2-ak, eller HTLV-1/2-antikroppar, är specifika antikroppar som har en viktig roll inom medicinsk diagnostik. De används för att identifiera och utvärdera infektioner och immunitet mot HTLV-1 och HTLV-2-virus. Denna biomarkör har också relevans inom reproduktionsmedicin, särskilt i samband med in vitro fertilisering (IVF)-behandlingar.

HBV

Hepatit B core-antikroppar (HBc-ak) utgör en väsentlig komponent i diagnostiken av hepatit B-infektion samt i bedömningen av immunitet mot viruset.

HBC

Hepatit C core-antikroppar (HBc-ak) spelar en viktig roll i att bedöma immunitet och tidigare exponering för Hepatit C-viruset.

IgE

Immunoglobulin E antikroppar

IgE-antikroppar

IgE-antikroppar är en typ av antikroppar som bildas vid allergiska reaktioner och spelar en viktig roll i immunförsvaret mot allergener. När en person utsätts för ett allergen bildas IgE-antikroppar som fäster sig på mastceller och basofiler, vilket leder till frisättning av histamin som orsakar symtom som klåda, nästäppa och hudutslag.

HIV

HIV-antikroppar

IgG-antikroppar HIV

IgG-antikroppar i samband med HIV är kroppens specifika försvar mot HIV-infektioner. Dessa antikroppar används för att diagnostisera HIV, utföra screening och övervaka behandlingseffektivitet.

IgG

IgG-antikroppar mot Hepatit B utgör en central del av kroppens immunsvar mot detta Hepatit B. Genom att förstå rollen och nivåerna av IgG-antikroppar kan man inte bara fastställa immunitet mot Hepatit B utan även bedöma tidigare infektioner och vaccinationsstatus.

TP

IgG-antikroppar är en typ av immunglobulin (antikropp) som bildas av immunsystemet som svar på en tidigare infektion eller exponering för ett specifikt antigen, som i detta fall, Syfilisbakterien Treponema pallidum.

HIV

IgM-antikroppar är en typ av antikroppar som kroppen producerar som en del av sitt immunförsvar när den utsätts för en ny infektion. När det gäller HIV-infektion, är IgM-antikroppar de första antikropparna som kroppen producerar som svar på viruset efter att en person har blivit smittad.

IgG

IgM-antikroppar mot Hepatit B är en viktig del av immunsystemets respons på en pågående eller nyligen inträffad Hepatit B-infektion.

IgM

Syfilisantikroppar

IgM-antikroppar – Syfilis

IgM-antikroppar vid Syfilis är en specifik typ av antikroppar som kroppen producerar som svar på en tidig Syfilisinfektion.

IGW

Biomarkör som påvisar koncentrationen av IgG antikroppar mot wuhan mutationen, vilka är är de antikroppar som ett vaccin normalt sätt syftar till att skapa eftersom kroppen har en förmåga att behålla dem länge.

IGO

Biomarkör som påvisar koncentrationen av IgG antikroppar mot Omicron mutationen, vilka är är de antikroppar som ett vaccin normalt sätt syftar till att skapa eftersom kroppen har en förmåga att behålla dem länge.

KVW

SARS-CoV-2, WUHAN

Kvalitet antikroppar

Markör som påvisar kvalitén och ger en indikation på hur länge dina antikroppar blockerar covid-19 mutationen Wuhan.

KVO

SARS-CoV-2, OMICRON

Kvalitet antikroppar

Markör som påvisar kvalitén och ger en indikation på hur länge antikroppar blockerar viruset, dvs. hindrar det från att sprida sig.

TPO

Sköldkörtel & ämnesomsättning

TPO-antikroppar

TPO-antikroppar är autoantikroppar som bildas mot enzymet TPO i sköldkörteln. TPO är ansvarigt för att omvandla jod till hormoner T4 och T3.

TRA

Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar

TRAK

TRAK, tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar, kan analyseras för att get bättre insikt i vad som orsakar problem med sköldkörteln. Höga TRAK-nivåer kan orsaka en autoimmun reaktion och leda till att kroppens immunförsvar angriper och skadar sköldkörtelcellerna.

TIW

SARS-CoV-2, WUHAN

Totalt immunsvar

Biomarkör för indikation på att kroppen har en initial förmåga att ta hand om Sars-CoV-2 varianten Wuhan.

TI0

SARS-CoV-2, OMICRON

Totalt immunsvar

Biomarkör för indikation på att kroppen har en initial förmåga att ta hand om Sars-CoV-2 varianten Omicron.

TSW

Specifik Biomarkör för indikation på hur kroppen kan förhindra spridning i närtid av Sars-CoV-2 varianten Wuhan.

TSO

SARS-CoV-2, OMICRON

Totalt specifikt immunsvar

Specifik Biomarkör för indikation på hur kroppen kan förhindra spridning i närtid av Sars-CoV-2 varianten Omicron.