Antikroppar

Antikroppar är en del av kroppens försvarsmekanik och immunförsvar för att skydda mot främmande ämnen.

IgE

Immunoglobulin E antikroppar

IgE-antikroppar

IgE-antikroppar är en typ av antikroppar som bildas vid allergiska reaktioner och spelar en viktig roll i immunförsvaret mot allergener. När en person utsätts för ett allergen bildas IgE-antikroppar som fäster sig på mastceller och basofiler, vilket leder till frisättning av histamin som orsakar symtom som klåda, nästäppa och hudutslag.

IGW

Biomarkör som påvisar koncentrationen av IgG antikroppar mot wuhan mutationen, vilka är är de antikroppar som ett vaccin normalt sätt syftar till att skapa eftersom kroppen har en förmåga att behålla dem länge.

IGO

Biomarkör som påvisar koncentrationen av IgG antikroppar mot Omicron mutationen, vilka är är de antikroppar som ett vaccin normalt sätt syftar till att skapa eftersom kroppen har en förmåga att behålla dem länge.

KVW

SARS-CoV-2, WUHAN

Kvalitet antikroppar

Markör som påvisar kvalitén och ger en indikation på hur länge dina antikroppar blockerar covid-19 mutationen Wuhan.

KVO

SARS-CoV-2, OMICRON

Kvalitet antikroppar

Markör som påvisar kvalitén och ger en indikation på hur länge antikroppar blockerar viruset, dvs. hindrar det från att sprida sig.

TPO

Sköldkörtel & ämnesomsättning

TPO-antikroppar

TPO-antikroppar är autoantikroppar som bildas mot enzymet TPO i sköldkörteln. TPO är ansvarigt för att omvandla jod till hormoner T4 och T3.

TRA

Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar

TRAK

TRAK, tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar, kan analyseras för att get bättre insikt i vad som orsakar problem med sköldkörteln. Höga TRAK-nivåer kan orsaka en autoimmun reaktion och leda till att kroppens immunförsvar angriper och skadar sköldkörtelcellerna.

TIW

SARS-CoV-2, WUHAN

Totalt immunsvar

Biomarkör för indikation på att kroppen har en initial förmåga att ta hand om Sars-CoV-2 varianten Wuhan.

TI0

SARS-CoV-2, OMICRON

Totalt immunsvar

Biomarkör för indikation på att kroppen har en initial förmåga att ta hand om Sars-CoV-2 varianten Omicron.

TSW

Specifik Biomarkör för indikation på hur kroppen kan förhindra spridning i närtid av Sars-CoV-2 varianten Wuhan.

TSO

SARS-CoV-2, OMICRON

Totalt specifikt immunsvar

Specifik Biomarkör för indikation på hur kroppen kan förhindra spridning i närtid av Sars-CoV-2 varianten Omicron.