HIV

HIV-antikroppar

IgG-antikroppar HIV

IgG-antikroppar i samband med HIV är kroppens specifika försvar mot HIV-infektioner. Dessa antikroppar används för att diagnostisera HIV, utföra screening och övervaka behandlingseffektivitet.

Vad är IgG-antikroppar i samband med HIV?

IgG-antikroppar i samband med HIV är specifika proteiner, det är kroppens immunförsvar som producerar dem som svar på en HIV-infektion. Dessa antikroppar riktar sig mot HIV-viruset och är en viktig del av kroppens försvar mot infektioner.

Varför analyseras IgG-antikroppar i samband med HIV?

Analys av IgG-antikroppar i samband med HIV utförs av flera skäl:

  • Diagnostisera HIV-infektion: IgG-antikroppstester används för att bekräfta närvaron av en HIV-infektion i en persons kropp. Om IgG-antikroppar mot HIV är närvarande i blodet, kan personen få diagnosen HIV.
  • Screening: Detta test används som en rutinmässig screening för att identifiera personer som kan vara smittade med HIV, särskilt om de har utsatts för riskfaktorer som oskyddat sex eller delning av injektionsnålar.
  • Övervakning av behandling: IgG-antikroppstester används också för att följa upp effektiviteten av HIV-behandling och övervaka virusnivåerna i kroppen.

Vad kan ett högt värde av IgG-antikroppar indikera?

Ett högt värde av IgG-antikroppar i samband med HIV betraktas som “positivt” och indikerar vanligtvis en pågående eller tidigare HIV-infektion i kroppen. Det betyder att personen har utvecklat specifika IgG-antikroppar mot HIV-viruset.

Ej detekterbara nivåer av IgG-antikroppar vid HIV-testning

Om analysen inte kan detektera mätbara antikroppsnivåer betraktas resultatet som "negativt," vilket innebär att inga HIV-antikroppar har detekterats, och personen anses inte vara infekterad med HIV.

Ett negativt resultat vid HIV-antikroppstestning kan bero på flera faktorer, och en av dessa faktorer är att testet utförts för tidigt efter en potentiell exponering för HIV. Antikroppsnivåerna kan vara för låga för att detekteras under de första veckorna till månaderna efter smitta, och därför kan ett negativt testresultat vara falskt negativt om testet tas för tidigt.

Det är därför rekommenderat att vänta minst sex veckor efter en misstänkt exponering för att få ett mer pålitligt resultat vid en HIV-antikroppstestning. För extra säkerhet kan man också vänta längre och göra ett uppföljningstest efter 12 veckor (tre månader) för att vara säker på att testet är korrekt.