TPO

Sköldkörtel & ämnesomsättning

TPO-antikroppar

TPO-antikroppar är autoantikroppar som bildas mot enzymet TPO i sköldkörteln. TPO är ansvarigt för att omvandla jod till hormoner T4 och T3.

Vad är TPO-antikroppar?

TPO antikroppar (tyroperoxidasantikroppar) är antikroppar som bildas mot enzymet tyroperoxidas (TPO) i sköldkörteln. TPO är ett enzym som är ansvarigt för att omvandla jod till hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3).

Varför analyserar man TPO?

TPO antikroppar analyseras för att identifiera om det finns någon autoimmun sjukdom i sköldkörteln, såsom Hashimotos tyreoidit. Denna sjukdom orsakar skador på sköldkörtelceller och minskad produktion av hormoner.

Vad kan ett högt TPO-värde bero på?

Ett högt värde av TPO-antikroppar kan innebära att det finns en aktiv autoimmun sjukdom i sköldkörteln, såsom Hashimotos tyreoidit. Det kan också innebära en ökad risk för att utveckla denna sjukdom i framtiden.

Vad kan ett lågt TPO-värde bero på?

Ett lågt värde av TPO-antikroppar innebär vanligtvis att det inte finns någon aktiv autoimmun sjukdom i sköldkörteln. Det kan också innebära att sjukdomen är i en tidig fas eller inte påverkar sköldkörteln just nu. Men det är viktigt att notera att detta är allmän information och det är viktigt att rådfråga en läkare för en fullständig utvärdering och diagnos av sköldkörtelproblem.

Tester som innehåller markören TPO-antikroppar

Hormontester
TPO
Sköldkörteltest TPO

TPO antikroppar

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
  • TPO antikroppstest (autoantikroppar).
  • Analys av tyroperoxidas antikroppar.
  • Identifierar eventuella sköldkörtelproblem.
  • Rekommenderas tillsammans med TSH.

219 kr

Hälsokontroller
Hormontest - Utökat sköldkörtprov

Sköldkörtelprov plus

5 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
  • Mäter dina nivåer av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
  • Analys av TPO antikroppar (tyroperoxidasantikroppar).
  • Analys av TRAK tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar.

645 kr