BIM

Borrelia IgM-AK

Borrelia IgM

Borrelia IgM antikroppar är kroppens tidiga försvar mot Borrelia-infektioner. De produceras vid exponering för Borrelia-bakterier och är särskilt framträdande vid förstagångsinfektioner, kvarstår i blodet i över ett år och är svaga eller saknas vid en nyinfektion hos tidigare smittade.

Vad är Borrelia antikroppar IgM?

Borrelia antikroppar IgM är immunoglobuliner av typen IgM som kroppen producerar som svar på en infektion med Borrelia-bakterier, vilka orsakar sjukdomen borrelios. Dessa antikroppar spelar en central roll i kroppens initiala försvar mot Borrelia-infektioner.

När producerar kroppen Borrelia IgM antikroppar?

När kroppen utsätts för Borrelia-bakterier, svarar immunsystemet genom att producera specifika antikroppar, inklusive IgM-antikroppar. Produktionen av Borrelia antikroppar IgM är en del av kroppens tidiga immunförsvar mot Borrelia-infektioner. Vid en förstagångsinfektion med Borrelia sker först en IgM-respons varpå IgM-antikroppar kan kvarstå i blodet i över ett år. Vid en nyinfektion hos någon som tidigare har haft borreliainfektion är IgM-responsen antingen svag eller saknas helt.

IgM-antikroppar upptäcks i blodet under de första veckorna efter en Borrelia-infektion, vilket gör dem till användbara markörer för nyligen inträffade infektioner.

Hur smittas Borrelia?

När Borrelia-bakterier har överförts till en människa genom fästingbett kan de orsaka en infektion, borrelios. Det är viktigt att vara medveten om symtomen på borrelia och söka medicinsk vård om man misstänker att man har blivit infekterad särskilt om man har blivit biten av en fästing eller vistas i områden där Borrelia-bärande fästingar är vanliga.

Analys av Borrelia antikroppar IgM

Det finns olika tester tillgängliga för att detektera Borrelia antikroppar, inklusive IgM-test. Dessa tester kan utföras genom att ta ett venöst blodprov och analysera det för att identifiera närvaro av IgM-antikroppar mot Borrelia-bakterier. Testning av Borrelia IgM förekommer vid nyligen misstänkta Borrelia-infektioner, eftersom IgM-antikroppar vanligtvis upptäcks tidigt efter infektionen.

h3>Signifikans av Borrelia antikroppar IgM-test

Positiva resultat för Borrelia antikroppar IgM kan indikera en nyligen inträffad infektion med Borrelia-bakterier. Det är viktigt att notera att ett positivt testresultat inte nödvändigtvis betyder att personen för närvarande är sjuk, eftersom IgM-antikroppar kan finnas kvar i blodet även efter att infektionen har läkt.

Sammanfattning av Borrelia IgM

Borrelia antikroppar IgM är en viktig del av kroppens tidiga immunförsvar mot Borrelia-bakterier. Tester för Borrelia antikroppar IgM kan ge värdefull information om en persons nyligen inträffade exponering för Borrelia-bakterier och hjälpa till att vägleda behandlingsbeslut.

Tester som innehåller markören Borrelia IgM

Infektion

Infektion


Borrelia test
Borrelia antikroppstest

Borrelia test

  • Test vid misstanke om borrelia
  • Analys av antikroppar mot borrelia
  • Analys av både IgM och IGG

695 kr