🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG
TBE

TBE IgG-antikroppar

Fästingburen encefalit (TBE) är en potentiellt allvarlig virussjukdom överförd av fästingar, som kan leda till neurologiska komplikationer. För att förstå och diagnostisera denna sjukdom spelar IgG-antikroppar en central roll då kroppen producerar dessa som ett svar på TBE-viruset.

Vad är IgG-antikroppar vid TBE?

IgG-antikroppar (immunoglobulin G) är en typ av antikroppar som kroppen producerar som en del av immunsystemets försvar mot infektioner och patogener. Vid TBE, eller fästingburen encefalit, är IgG-antikroppar särskilt relevanta. TBE är en virussjukdom som överförs av fästingar och kan orsaka allvarliga neurologiska komplikationer. IgG-antikroppar mot TBE produceras som svar på antingen en tidigare TBE-infektion eller som ett resultat av vaccination mot TBE-viruset.

Varför analyseras IgG-antikroppar för TBE?

Analys av IgG-antikroppar för TBE är en viktig del av diagnostiska procedurer. Det görs för att fastställa om en person har utvecklat immunitet mot TBE-viruset genom antingen tidigare infektion eller vaccination. IgG-antikroppsanalysen hjälper till att bekräfta en tidigare exponering för viruset och kan användas för att bedöma immunförsvarets minne mot TBE. Detta är särskilt relevant vid övervägande av vaccination eller i situationer där det är viktigt att fastställa immunitetsstatus, till exempel inför resor till områden där TBE förekommer.

Vaccination och IgG-respons

Vaccination mot TBE är en effektiv metod för att förebygga sjukdomen och kan leda till produktion av IgG-antikroppar. När en person vaccineras, introduceras en inaktiv form av TBE-viruset i kroppen, vilket stimulerar immunförsvaret att producera antikroppar, inklusive IgG-antikroppar. En stark IgG-respons efter vaccination indikerar en framgångsrik immunisering och en förbättrad förmåga att bekämpa TBE-infektion om individen senare utsätts för viruset.

Vad kan ett högt värde av IgG-antikroppar innebära?

Ett högt värde av IgG-antikroppar vid TBE kan indikera att en person har en pågående eller tidigare TBE-infektion, eller att personen har blivit vaccinerad mot TBE med ett gott skydd. Höga IgG-nivåer tyder på en stark och bestående immunrespons mot TBE-viruset. Detta kan vara fördelaktigt för att skydda mot framtida TBE-infektioner och bidra till att minska risken för allvarliga komplikationer som är förknippade med sjukdomen. Ett högt IgG-värde är därför ett tecken på immunitet och kan vara avgörande vid bedömning av individens skyddsnivå mot TBE.

Vad kan ett lågt värde av IgG-antikroppar innebära?

Ett lågt värde av IgG-antikroppar vid analys för TBE (fästingburen encefalit) kan ha flera möjliga tolkningar beroende på omständigheterna som till exempel:

  • Bristande immunrespons: Ett lågt värde av IgG-antikroppar kan indikera en nedsatt immunrespons mot TBE-viruset. Detta kan vara resultatet av ett svagt eller bristande immunsystem, vilket kan vara orsakat av olika faktorer, inklusive vissa medicinska tillstånd, medicinering eller andra hälsoproblem.
  • Tidigt skede av infektion eller vaccination: Vid tidig testning, särskilt under det initiala skedet av en TBE-infektion eller strax efter vaccination, kan IgG-nivåerna vara låga eftersom det tar tid för kroppen att producera dessa antikroppar i tillräckligt hög koncentration.
  • Immunsuppression: Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel de som genomgår immunsuppressiv behandling efter transplantation eller på grund av autoimmuna sjukdomar, kan visa låga IgG-nivåer.

Tester som innehåller markören TBE IgG-antikroppar

Inflammation

Inflammation


TBE-Test
Infektion och immunitet

TBE-Test

  • Upptäcker TBE infektion.
  • Kontroll av ditt TBE-vaccin
  • Säkerställ din immunitet mot TBE.
  • Analys av antikroppar IgM & IgG

695 kr

Artiklar relaterat till TBE IgG-antikroppar