🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
TSO

SARS-CoV-2, OMICRON

Totalt specifikt immunsvar

Specifik Biomarkör för indikation på hur kroppen kan förhindra spridning i närtid av Sars-CoV-2 varianten Omicron.

Immunitetsprofil Covid-19

595 kr

Kommer snart

Totalt specifikt immunsvar - Omicron

Biomarkör för indikation på hur kroppen kan förhindra spridning i närtid (ca 1 vecka framåt), men säger inte så mycket om hur det ser ut längre fram i tiden. Ett eller fler ämnen, tex antikroppar (IgA, IgM eller IgG) binder starkt till viruset och försvårar för Omicron mutationen att sprida sig vidare i kroppen.

Högt värde

Ett högt värde indikerar att viruset till stor del är blockerat och har svårt att sprida sig i kroppen. I kombination med högt värde på en eller flera andra parametrar innebär det att du har ett bra skydd.

Mellan värde

Ett mellan värde indikerar att viruset till viss del är blockerat och har svårare att sprida sig i kroppen. Om övriga parameter ger ett högt värde har du ett bra skydd men om övriga parametrar är låga eller mellan bör du beakta att ditt immunskydd inte är optimalt.

Lågt värde

Ett lågt värde indikerar att viruset inte är blockerat och har relativt enkelt att sprida sig i kroppen. Ett lågt värde indikerar att virus sannolikt kommer att hinna binda in till celler i kroppen. Då behöver du ha ett högt värde på samtliga övriga parametrar för att ha ett bra skydd.

Tester som innehåller markören Totalt specifikt immunsvar

Covid-19 tester

Covid-19 tester


Immunitetsprofil Covid-19
  • Få insikt om din immunitet mot covid-19.
  • Mäter koncentrationen av dina antikroppar.
  • Mäter kvalitén av dina antikroppar.
  • Verkningsgraden av dina antikroppar.
  • Analys av Omikron och Wuhan varianterna.

595 kr

Kommer snart