TP

Syfilisantikroppar

IgG-antikroppar – Syfilis

IgG-antikroppar är en typ av immunglobulin (antikropp) som bildas av immunsystemet som svar på en tidigare infektion eller exponering för ett specifikt antigen, som i detta fall, Syfilisbakterien Treponema pallidum.

Vad är IgG-antikroppar i samband med Syfilis?

IgG-antikroppar är specifika antikroppar som riktas mot Treponema pallidum, bakterien som orsakar syfilis. Dessa antikroppar kan detekteras i blodet och används som en indikator på en tidigare eller pågående syfilisinfektion.

Varför analyserar man IgG-antikroppar i samband med Syfilis?

Analysen av IgG-antikroppar i samband med syfilis är en viktig del av diagnostiken och övervakningen av sjukdomen. IgG-antikroppar är mer specifika och tenderar att vara närvarande under längre tid än IgM-antikroppar. Därför kan påvisning av IgG-antikroppar hjälpa till att fastställa om en person har haft en tidigare syfilisinfektion eller om de har en pågående infektion som inte nyligen har inträffat.

Vad kan höga nivåer av IgG-antikroppar i samband med Syfilis indikera?

Höga nivåer av IgG-antikroppar i samband med syfilis kan tyda på en tidigare genomgången syfilisinfektion som har behandlats eller läkt. Det kan också indikera en latent fas av syfilis, där sjukdomen är inaktiv, men IgG-antikroppar fortfarande finns i blodet.

Vad kan låga nivåer av IgG-antikroppar i samband med Syfilis betyda?

Låga nivåer av IgG-antikroppar i samband med syfilis kan indikera antingen att personen inte har haft en tidigare syfilisinfektion eller att infektionen är mycket tidig eller nyligen inträffad, och immunsystemet har ännu inte hunnit producera en betydande mängd IgG-antikroppar. Det är dock viktigt att förstå att låga nivåer av IgG-antikroppar inte nödvändigtvis innebär att personen är fri från infektion.

Det är också viktigt att notera att en fullständig bedömning av en syfilisinfektion baseras på flera faktorer, inklusive resultatet av andra tester som TPHA och RPR, kliniska symtom och patientens medicinska historia. Resultaten tolkas av en läkare eller en specialist inom området för att göra en korrekt diagnos och fastställa lämplig behandling om så behövs.

Syfilisscreening vid IVF-behandling

När man utför en syfilisscreening inför en IVF-behandling, är det vanligt att man i första hand testar för antikroppar mot Treponema pallidum (Syfilis TP) som en del av den initiala screeningen.

Tester som innehåller markören IgG-antikroppar – Syfilis


IVF-screening
Screening infektionssjukdomar

IVF-screening

  • Fertilitetsscreening.
  • Analys för infektionssjukdomar.
  • Utformat inför IVF-behandling

1 595 kr