🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪
EBI

Körtelfeber IgG

Ebstein-Barrvirus antikroppar IgG

Ebstein-Barr-virus (EBV) antikroppar IgG, produceras som svar på tidigare infektioner och indikerar immunitet mot viruset. genom att analysera antikroppar bekräftas tidigare infektioner och immunitetsstatus.

Epstein-Barr-virus (EBV) antikroppar IgG?

EBV antikroppar IgG är immunoglobuliner av typen IgG som kroppen producerar som svar på en tidigare infektion med Epstein-Barr-virus, vilket är associerat med sjukdomar som körtelfeber eller mononukleos. Dessa antikroppar är en del av kroppens immunsvar för att bekämpa viruset.

När producerar kroppen EBV IgG antikroppar?

När en person har haft en EBV-infektion (skörtelfeber) så börjar kroppen producera IgG-antikroppar som ett svar på viruset. Produktionen av EBV antikroppar IgG indikerar en tidigare infektion och en viss grad av immunitet mot Epstein-Barr-virus. EBV antikroppar av sorten IgG kan detekteras i blodet lång tid efter en EBV-infektion och indikerar att personen har varit utsatt för viruset och således utvecklat ett immunsvar.

Hur sprids Epstein-Barrvirus?

EBV sprids främst genom saliv och kan överföras genom kyssar, delning av dryckesglas, eller andra former av nära kontakt med en infekterad person. Virusets spridning är vanligast under den initiala infektionsperioden, men personer som har haft en EBV-infektion kan vara smittsamma under en längre tid.

Analys av EBV antikroppar IgG

Tester för EBV antikroppar genomförs utifrån ett blodprov som analyseras för att identifiera närvaron av IgG-antikroppar. Vid förekomst av antikroppar blir provsvaret positivt vilket indikerar på en tidigare EBV-infektion och utvecklad immunitet. Positiva resultat för EBV antikroppar IgG indikerar att personen har haft en tidigare EBV-infektion och har utvecklat immunitet mot viruset. Detta innebär att personen är mindre sannolik att få en EBV-infektion igen, även om viruset kan ligga latent i kroppen.

Sammanfattning av EBV IgG

EBV antikroppar IgG är en viktig del av kroppens immunsvar mot körtelfeber och är producerade som svar på en tidigare EBV-infektion. Dessa antikroppar indikerar att personen har utvecklat immunitet mot viruset och är mindre sannolikt att återinfekteras. Tester för EBV antikroppar IgG kan användas för att bekräfta en tidigare infektion och kan ge viktig information om en persons immunitetsstatus mot EBV-infektioner. Det är viktigt att förstå att positiva resultat för EBV antikroppar IgG inte bara visar på tidigare exponering för viruset utan också på ett effektivt immunsvar som kan bidra till att skydda mot framtida EBV-infektioner.

Tester som innehåller markören Ebstein-Barrvirus antikroppar IgG

Inflammation

Inflammation


EBI
EB-virus antikroppar

Körtelfeber

  • Analys för körtelfeber.
  • Kontroll av EBV-antikroppar.
  • Säkerställ din immunitet för EB-virus.

695 kr