🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG
IgM

Syfilisantikroppar

IgM-antikroppar – Syfilis

IgM-antikroppar vid Syfilis är en specifik typ av antikroppar som kroppen producerar som svar på en tidig Syfilisinfektion.

Vad är IgM-antikroppar vid Syfilis?

IgM-antikroppar vid Syfilis är antikroppar som immunsystemet producerar som svar på en tidig Syfilisinfektion. De är en del av kroppens försvar mot Treponema pallidum, bakterien som orsakar Syfilis.

Varför analyserar man IgM-antikroppar vid Syfilis?

Analysen av IgM-antikroppar vid Syfilis används för att upptäcka en pågående eller nyligen inträffad Syfilisinfektion. De är särskilt användbara i de tidiga stadierna av sjukdomen.

Vad kan höga nivåer av IgM-antikroppar vid Syfilis innebära?

Höga nivåer av IgM-antikroppar vid Syfilis kan indikera en pågående eller nyligen inträffad Syfilisinfektion. De är vanligtvis närvarande under de tidiga stadierna av sjukdomen.

Vad kan låga nivåer av IgM-antikroppar vid Syfilis innebära?

Låga nivåer av IgM-antikroppar vid Syfilis kan indikera antingen att personen inte har en pågående Syfilisinfektion eller att sjukdomen har utvecklats till ett senare stadium där IgM-antikropparna har minskat.

Vilket samband har IgM-antikroppar vid Syfilis med en IVF-behandling?

Vid en IVF-behandling kan en screening för Syfilis inkludera tester för både IgM- och IgG-antikroppar för att säkerställa att den blivande mamman inte har en pågående eller nyligen inträffad Syfilisinfektion, eftersom detta kan påverka graviditeten och det ofödda barnets hälsa. Det är en del av rutinmässig hälsovård för att säkerställa en säker graviditet och födelse.