IgG

Hepatit B markör

IgG-antikroppar – Hepatit B

IgG-antikroppar mot Hepatit B utgör en central del av kroppens immunsvar mot detta Hepatit B. Genom att förstå rollen och nivåerna av IgG-antikroppar kan man inte bara fastställa immunitet mot Hepatit B utan även bedöma tidigare infektioner och vaccinationsstatus.

Vad är IgG-antikroppar mot Hepatit B?

IgG-antikroppar mot Hepatit B är specifika proteiner som bildas av kroppens immunsystem som svar på tidigare exponering för Hepatit B-viruset eller som ett resultat av vaccination mot sjukdomen. Dessa antikroppar har förmågan att neutralisera Hepatit B-viruset och skydda kroppen mot infektion.

Varför analyserar man IgG-antikroppar mot Hepatit B?

Analyser av IgG-antikroppar mot Hepatit B utförs av flera skäl:

  • Diagnostisera tidigare infektion eller immunitet: Genom att testa för IgG-antikroppar mot Hepatit B kan man fastställa om en person har haft tidigare Hepatit B-infektion och utvecklat immunitet mot sjukdomen. Detta är viktigt för att bedöma en persons risk för att bli smittad igen.
  • Kontrollera immunitet efter vaccination: Efter att ha vaccinerat mot Hepatit B bör kroppen producera IgG-antikroppar mot viruset. Att testa nivån av IgG-antikroppar efter vaccination kan bekräfta om en person har utvecklat adekvat immunitet.
  • Förståelse av infektionsstatus: För de som är bärare av Hepatit B eller som har kronisk Hepatit B-infektion kan testning av IgG-antikroppar och antigen hjälpa till att övervaka sjukdomsförloppet och effektiviteten av en behandling.

Höga eller låga nivåer av IgG-antikroppar mot Hepatit B

Höga nivåer av IgG-antikroppar mot Hepatit B kan indikera en stark och långvarig immunitet mot sjukdomen. Låga nivåer av dessa antikroppar kan indikera antingen bristande immunitet eller en svag immunrespons.

Test av IgG-antikroppar mot Hepatit B inför IVF-behandling

Inför IVF-behandling är det viktigt att testa för IgG-antikroppar mot Hepatit B för att säkerställa att den blivande mamman inte är smittad, eftersom infektionen kan påverka graviditeten och hälsan hos det ofödda barnet. Dessutom är det en del av den rutinmässiga hälsovården för att säkerställa en säker graviditet och födelse.