🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
HTL

IVF-screening markör

HTLV-1/2-antikroppar

HTLV-1/2-ak, eller HTLV-1/2-antikroppar, är specifika antikroppar som har en viktig roll inom medicinsk diagnostik. De används för att identifiera och utvärdera infektioner och immunitet mot HTLV-1 och HTLV-2-virus. Denna biomarkör har också relevans inom reproduktionsmedicin, särskilt i samband med in vitro fertilisering (IVF)-behandlingar.

Vad är HTLV-1/2-ak?

HTLV-1/2-ak, eller HTLV-1/2-antikroppar, är specifika antikroppar som bildas i kroppen som svar på tidigare exponering för HTLV-1 (Human T-cell Lymphotropic Virus Type 1) och HTLV-2 (Human T-cell Lymphotropic Virus Type 2). Dessa antikroppar är en viktig del av immunsystemets försvar mot dessa virus.

Varför analyserar man HTLV-1/2-ak?

Analysen av HTLV-1/2-ak används för att fastställa om en individ har tidigare exponerats för HTLV-1 eller HTLV-2. Det är ett viktig diagnostiskt test som hjälper till att bedöma infektionsstatus och immunitet mot dessa virus. Dessutom används den för att identifiera personer med pågående infektioner, övervaka blodgivare och säkerställa säkra blodtransfusioner.

Vad kan höga nivåer av HTLV-1/2-ak indikera?

Höga nivåer av HTLV-1/2-ak kan indikera tidigare exponering för HTLV-1 eller HTLV-2 och en utvecklad immunitet mot dessa virus. De kan också förekomma hos personer med en pågående infektion som en del av immunsystemets svar.

Vad kan låga nivåer av HTLV-1/2-ak indikera?

Låga nivåer av HTLV-1/2-ak kan tyda på frånvaro av tidigare exponering för HTLV-1 eller HTLV-2. Det kan också vara resultatet av tidiga stadier av infektion, då antikroppsnivåer tar tid att utvecklas till mätbara nivåer.

Vilket samband har HTLV-1/2-ak med en IVF-behandling?

Inför in vitro fertilisering (IVF)-behandlingar och andra former av assisterad reproduktion är det vanligt att analysera HTLV-1/2-ak som en del av den medicinska utvärderingen. Detta görs för att säkerställa en säker graviditet och minimera risken för överföring av infektioner till det ofödda barnet. Att fastställa en persons HTLV-1/2-infektionsstatus är avgörande för att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder under IVF-behandlingen för att skydda både den blivande modern och det ofödda barnet.

Tester som innehåller markören HTLV-1/2-antikroppar


IVF-screening
Screening infektionssjukdomar

IVF-screening

  • Fertilitetsscreening.
  • Analys för infektionssjukdomar.
  • Utformat inför IVF-behandling

1 595 kr