🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
HBC

Hepatit C markör

Hepatit C core-antikroppar

Hepatit C core-antikroppar (HBc-ak) spelar en viktig roll i att bedöma immunitet och tidigare exponering för Hepatit C-viruset.

Vad är Hepatit C core-antikroppar (HBc-ak)?

Hepatit C core-antikroppar (HBc-ak) är specifika antikroppar som bildas som svar på en tidigare exponering för Hepatit C-viruset (HCV). Dessa antikroppar riktar sig mot en komponent i viruset som kallas "hepatit C core-antigen".

Varför analyserar man Hepatit C core-antikroppar?

Analysen av Hepatit C core-antikroppar används för att fastställa tidigare exponering för Hepatit C-viruset och bedöma en persons immunitet mot viruset. Det är en viktig del av diagnostiska tester för att förstå infektionsstatus och risken för att bli smittad igen.

Vad kan höga nivåer av Hepatit C core-antikroppar indikera?

Höga nivåer av Hepatit C core-antikroppar kan indikera en tidigare Hepatit C-infektion där personen har utvecklat immunitet mot viruset. Det kan också vara ett tecken på kronisk infektion eller reaktivering av viruset, särskilt om det finns andra positiva markörer som kvantitativ analys av HCV RNA.

Vad kan låga nivåer av Hepatit C core-antikroppar indikera?

Låga nivåer av Hepatit C core-antikroppar kan indikera frånvaro av tidigare exponering för Hepatit C-viruset. Det kan också förekomma hos personer som har genomgått framgångsrik behandling för Hepatit C och har blivit av med viruset.

Vilket samband har Hepatit C core-antikroppar med en IVF-behandling?

Inför en in vitro fertilisering (IVF)-behandling eller någon annan form av assisterad reproduktion är det vanligt att testa för hepatit C och andra infektioner som en del av den medicinska utvärderingen för att säkerställa en säker graviditet och minimera risken för överföring av infektioner till det ofödda barnet.