🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪
RUB

Antikroppar röda hund

Rubella IgG-antikroppar

Rubella IgG-antikroppar är en markör som indikerar immunitet mot rubellaviruset, antingen genom tidigare infektion eller vaccination. IgG antikroppar spelar en viktig roll i kroppens långsiktiga försvar mot rubella (röda hund), en sjukdom som är särskilt farlig för gravida kvinnor och barnet.

Vad är Rubella IgG-antikroppar

Rubella IgG-antikroppar är specifika immunoglobuliner som kroppen producerar som svar vid exponering för rubellaviruset. Produktionen sker antigen efter en naturlig infektion eller via vaccination och skapar förutsättningarna för ett långsiktigt skydd i syfte att förhindra återinfektion. Rubella infektion mer känd som röda hund är en sjukdom som kan orsaka allvarliga konsekvenser för ett foster om en gravid kvinna blir infekterad, närvaron av IgG-antikroppar är därav en viktigt identifikation för immunitet som skyddar både bäraren och det ofödda barnet från virusets skadliga effekter.

Varför analyseras IgG-antikroppar för Rubella?

En analys av IgG-antikroppar mot rubella genomförs för att fastställa en individs immunitetsstatus. Vanligtvis genomförs analysen som en del av ett screeningtest för kvinnor som planerar att bli gravida Genom att mäta IgG-koncentrationen kan man avgöra om en person har ett skyddande immunförsvar mot viruset.

Vaccination och IgG-respons

Vaccination mot rubella (röda hund) är en effektiv åtgärd för att förebygga sjukdomen och inducerar produktion av IgG-antikroppar. Genom vaccination introduceras en försvagad form av rubellaviruset i kroppen vilket leder till att immunsystemet producerar antikroppar. En stark IgG-respons efter vaccination indikerar framgångsrik immunisering och en ökad förmåga att bekämpa infektion om individen skulle utsättas för viruset i framtiden.

Vad innebär ett positivt provsvar av rubella IgG?

En hög koncentration av IgG-antikroppar mot rubella indikerar att en person har ett etablerat skydd mot rubellaviruset. Det kan indikera en tidigare infektion eller att personen har blivit framgångsrikt vaccinerad. Höga nivåer av IgG visar på en stark och långvarig immunrespons, vilket är avgörande för att förebygga infektion, särskilt under graviditet, för att skydda mot rubellasyndromet hos foster.

Tester som innehåller markören Rubella IgG-antikroppar


IVF-screening
Screening infektionssjukdomar

IVF-screening

  • Fertilitetsscreening.
  • Analys för infektionssjukdomar.
  • Utformat inför IVF-behandling

1 595 kr