🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪
IGG

IgA Antikropp

Immunglobulin G (IgG)

S-Immunglobulin G (IgG) är den vanligaste antikroppen i blodet och spelar en central roll i kroppens försvar mot infektioner. IgG skyddar mot bakterier och virus, neutraliserar patogener och främjar långvarig immunitet.

Vad är Immunglobulin G (IgG)?

IgG är den vanligaste antikroppen i blodet och förekommer i alla kroppsvätskor i syfte att skydda kroppen mot både bakteriella och virala infektioner genom att neutralisera patogener och främja fagocytos. IgG är också viktig för långvarig immunitet, eftersom det ger skydd efter vaccination och tidigare infektioner.

Vilken funktion har Immunglobulin G i kroppen?

IgG har flera viktiga funktioner i immunförsvaret. Den binder till patogener, som bakterier och virus, och neutraliserar dem. IgG aktiverar också komplementkaskaden, en serie proteiner som hjälper till att förstöra mikroorganismer. Dessutom förbättrar IgG fagocytos, vilket innebär att det hjälper immunceller att identifiera och äta upp patogener. IgG är också viktigt för att överföra immunitet från mor till barn via moderkakan.

Varför genomförs Analys av IgG?

IgG-analys används för att diagnosticera och övervaka olika infektioner och immunrelaterade tillstånd. Ett blodprov tas för att mäta IgG-nivåerna i blodet. Förhöjda nivåer av IgG kan indikera en pågående eller tidigare infektion, autoimmuna sjukdomar eller inflammatoriska tillstånd. Låga nivåer av IgG kan tyda på en immunbrist, såsom hypogammaglobulinemi. Specifika IgG-tester används för att identifiera antikroppar mot specifika patogener, såsom virus eller bakterier.

Vid analysen tas ett blodprov, vilket sedan bearbetas i laboratoriet för att mäta IgG-koncentrationerna. Förhöjda nivåer av IgG indikerar vanligtvis en aktiv eller tidigare infektion, medan låga nivåer kan tyda på en immunbrist eller kronisk infektion.

Tolkning av IgG vid diagnostik

IgG spelar en viktig roll i diagnostiken av många infektioner och autoimmuna sjukdomar. Eftersom IgG är den mest förekommande antikroppen i blodet, kan förhöjda nivåer av specifikt IgG ofta vara ett tecken på en pågående eller tidigare infektion. Detta gör IgG-analyser användbara vid diagnos av tillstånd som kroniska infektioner, autoimmuna sjukdomar och allergier. Vid autoimmuna sjukdomar kan förhöjda nivåer av IgG också indikera en immunrespons mot kroppens egna vävnader.

Förutom att indikera pågående eller tidigare infektioner, kan IgG-analys också vara viktig för att övervaka behandlingseffektivitet. Till exempel kan sjunkande IgG-nivåer indikera att en infektion håller på att avta eller att en behandling är framgångsrik. IgG-tester används också för att skilja mellan olika stadier av infektion och för att bedöma immunstatus hos individer som genomgått vaccination.

IgG-analys är också användbar för att diagnostisera och övervaka immunbristsjukdomar. Personer med hypogammaglobulinemi eller andra immunbristsjukdomar har ofta låga nivåer av IgG, vilket gör IgG-mätningar viktiga för diagnos och övervakning av dessa tillstånd.

Användning av IgG i klinisk praxis

I klinisk praxis används IgG-analyser för att snabbt identifiera och behandla infektioner och autoimmuna sjukdomar. Till exempel kan IgG-nivåer mätas för att diagnostisera kroniska infektioner eller övervaka autoimmuna sjukdomar. IgG-analyser används också för att övervaka patienter med återkommande infektioner eller immunbristtillstånd för att bedöma deras immunrespons. Det är viktigt att tolka IgG-nivåer i samband med andra kliniska fynd och laboratorieresultat för att säkerställa en korrekt diagnos och behandling.

Referensvärden för Immunglobulin G (IgG)

Normalvärden för IgG varierar beroende på laboratoriemetoder och referensområden. Generellt anses normala nivåer av IgG vara mellan 7 och 15 g/L för vuxna personer. Det är dock viktigt att notera att dessa värden kan variera beroende på individens ålder, kön och hälsotillstånd. Höga nivåer av IgG kan tyda på en aktiv eller tidigare infektion eller ett immunsvar, medan låga nivåer kan indikera en immunbrist. För att få en korrekt bedömning bör IgG-nivåer alltid diskuteras med en läkare som kan tolka resultaten i ljuset av den övergripande kliniska bilden.

Referensvärden för Immunglobulin G (IgG)

Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
S-Immunglobulin G 0-14 dagar KM 3 14 g / L
15 dagar - 1 år KM 1 7 g / L
1 - 3 år KM 3 12 g / L
4-9 år KM 5 14 g / L
10-17 år KM 7 15 g / L
>=18 år KM 7 15 g / L

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tester som innehåller markören Immunglobulin G (IgG)

Inflammation

Inflammation


  • Analys av Immunglobulin G (IgG).
  • Kroppens vanligaste antikroppar.
  • Analys av ditt immunförsvar.

70 kr