🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG
IGA

IgA Antikropp

Immunglobulin A (IgA)

Immunglobulin A (IgA) är en viktig antikropp för kroppens slemhinneimmunitet, vilket kallas det mukosala immunförsvaret. IgA finns i höga koncentrationer i slemhinnor, såsom de i andningsvägarna och mag-tarmkanalen, samt i kroppsvätskor som saliv, tårar och bröstmjölk.

Vad är Immunglobulin A (IgA)?

IgA är viktig för slemhinneimmunitet även kallat det mukosala immunförsvaret och förekommer i höga koncentrationer i just slemhinnor, till exempel andningsvägarna och mag-tarmkanalen. IgA finns också i sekret som saliv, tårar och bröstmjölk. Denna antikropp skyddar kroppens yttre ytor från infektion genom att neutralisera patogener och förhindra deras inbindning till celler.

Vilken funktion har Immunglobulin A i kroppen?

IgA har flera viktiga funktioner i immunförsvaret. Framförallt bildar IgA dimerer, vilket innebär att två IgA-molekyler kopplas samman för att effektivt binda och neutralisera antigener. Denna struktur gör IgA särskilt effektiv på att skydda slemhinnor från infektion genom att förhindra patogener från att tränga igenom och infektera kroppens vävnader. IgA spelar också en roll i att modulera immunsvar och upprätthålla en balans mellan immunitet och tolerans i slemhinnor.

Varför genomförs Analys av IgA

IgA-analys används för att diagnosticera och övervaka olika infektioner och immunrelaterade tillstånd. Ett blodprov tas för att mäta IgA-nivåerna i blodet. Förhöjda nivåer av IgA kan indikera en pågående infektion, autoimmuna sjukdomar eller lever- och tarmsjukdomar. Låga nivåer av IgA kan tyda på en immunbrist, såsom selektiv IgA-brist. Specifika IgA-tester används för att identifiera antikroppar mot specifika patogener, såsom virus eller bakterier.

Vid analysen tas ett blodprov, vilket sedan bearbetas i laboratoriet för att mäta IgA-koncentrationerna. Förhöjda nivåer av IgA indikerar vanligtvis en aktiv eller nyligen avslutad infektion, medan låga nivåer kan tyda på en immunbrist eller kronisk infektion.

Tolkning av IgA vid diagnostik

IgA spelar en viktig roll i diagnostiken av slemhinneinfektioner. Eftersom IgA är den huvudsakliga antikroppen i slemhinnor, kan förhöjda nivåer av specifikt IgA ofta vara ett tecken på en infektion eller inflammatoriskt tillstånd i dessa områden. Detta gör IgA-analyser användbara vid diagnos av tillstånd som celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom och vissa typer av lever- och tarmsjukdomar. Vid autoimmuna sjukdomar kan förhöjda nivåer av IgA också indikera en immunrespons mot kroppens egna vävnader.

Förutom att indikera pågående infektioner, kan IgA-analys också vara viktig för att övervaka behandlingseffektivitet. Till exempel kan sjunkande IgA-nivåer indikera att en infektion håller på att avta eller att en behandling är framgångsrik. Dessutom används IgA-tester för att skilja mellan primär och sekundär infektion. I fall av exempelvis celiaki kan närvaro av specifikt IgA indikera en aktiv autoimmun reaktion mot gluten.

IgA-analys är också användbar för att diagnostisera och övervaka immunbristsjukdomar. Personer med selektiv IgA-brist har låga eller obefintliga nivåer av IgA, vilket gör IgA-mätningar viktiga för diagnos och övervakning av dessa tillstånd.

Användning av IgA i klinisk praxis

I klinisk praxis används IgA-analyser för att snabbt identifiera och behandla slemhinneinfektioner och autoimmuna sjukdomar. Till exempel kan IgA-nivåer mätas för att diagnostisera celiaki eller övervaka inflammatorisk tarmsjukdom. IgA-analyser används också för att övervaka patienter med återkommande infektioner eller immunbristtillstånd för att bedöma deras immunrespons. Det är viktigt att tolka IgA-nivåer i samband med andra kliniska fynd och laboratorieresultat för att säkerställa en korrekt diagnos och behandling.

Normalvärde för IgA

Normalvärden för IgA varierar beroende på laboratoriemetoder och referensområden. Generellt anses normala nivåer av IgA vara mellan 0,7 och 4,0 g/L för vuxna personer. Det är dock viktigt att notera att dessa värden kan variera beroende på individens ålder, kön och hälsotillstånd. Höga nivåer av IgA kan tyda på en aktiv infektion eller ett immunsvar, medan låga nivåer kan indikera en immunbrist. För att få en korrekt bedömning bör IgA-nivåer alltid diskuteras med en läkare som kan tolka resultaten i ljuset av den övergripande kliniska bilden.

Referensvärden för IgA

Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
S-Immunglobulin A 0 dagar - 1 år KM ej fastställd 0,3 g / L
1-2 år KM ej fastställd 0,9 g / L
3-5 år KM 0,3 1,5 g / L
6-13 år KM 0,5 2,2 g / L
14-17 år KM 0,5 2,9 g / L
>=18 år KM 0,9 4,5 g / L

Tester som innehåller markören Immunglobulin A (IgA)

Inflammation

Inflammation


IGA
  • Blodtest av Immunglobulin A (IgA).
  • Vid misstanke om slemhinneinfektion.
  • För utvärdering vid återkommande infektioner.

119 kr