KVW

SARS-CoV-2, WUHAN

Kvalitet antikroppar

Markör som påvisar kvalitén och ger en indikation på hur länge dina antikroppar blockerar covid-19 mutationen Wuhan.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Kvalitet antikroppar - Wuhan

Markör som påvisar kvalitén och ger en indikation på hur länge antikroppar blockerar covid mutationen Wuhan , dvs. hindrar viruset det från att sprida sig.

Högt värde

Ett högt värde tillsammans med ett högt värde av totalt specifik visar att du har ett bra skydd nu. Ett högt värde tillsammans med hög koncentration IgG visar att du har ett bra skydd den närmaste månaden.

Mellan värde

Ett mellan värde tillsammans med ett högt värde av totalt specifik visar att du har ett relativt bra skydd nu. Ett mellan högt värde tillsammans med hög koncentration IgG visar att du har ett relativt bra skydd den närmaste månaden. I övriga fall är skyddet inte optimalt.

Lågt värde

Ett lågt värde ger att du har dålig förmåga att blockerar viruset. Då behöver du ha högt på samtliga andra parametrar för att erhålla ett relativt bra skydd.

Tester som innehåller markören Kvalitet antikroppar

Covid-19 tester

Covid-19 tester


Immunitetsprofil Covid-19
  • Få insikt om din immunitet mot covid-19.
  • Mäter koncentrationen av dina antikroppar.
  • Mäter kvalitén av dina antikroppar.
  • Verkningsgraden av dina antikroppar.
  • Analys av Omikron och Wuhan varianterna.

595 kr

Kommer snart