IGO

SARS-CoV-2, OMICRON

Koncentration IgG antikroppar

Biomarkör som påvisar koncentrationen av IgG antikroppar mot Omicron mutationen, vilka är är de antikroppar som ett vaccin normalt sätt syftar till att skapa eftersom kroppen har en förmåga att behålla dem länge.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Koncentration IgG antikroppar - Omicron

Biomarkör som påvisar koncentrationen av IgG antikroppar vilka är är de antikroppar som ett vaccin normalt sätt syftar till att skapa eftersom kroppen har en förmåga att behålla dem länge. Det ger en bra bild av ditt skydd gentemot Omicron mutationen, åtminstone inom den närmaste månaden.

Högt värde

Ett högt värde tillsammans med ett högt kvalitetsvärde ger en indikation på att du har ett bra skydd åtminstone den närmaste månaden.

Mellan värde

Ett mellan värde tillsammans med ett högt kvalitetsvärde ger att du har ett bra skydd åtminstone den närmaste månaden.

Lågt värde

Ett lågt värde indikerar att det finns en låg koncentration av IgG antikroppar för att effektivt kunna blockera viruset. Det innebär att ditt långtidsskydd inte är tillräckligt.

Tester som innehåller markören Koncentration IgG antikroppar

Covid-19 tester
Antikroppsanalys

Immunitetsprofil Covid-19

8 markörer
Kapilärprov
Kapilärprov
Kapilär provtagning (stick-i-fingret), genomförs med hjälp av en engångs-lansett som placeras mot fingertoppen vid sidan av fingerblomman. Sjukvårdspersonalen samlar därefter upp ett fåtal bloddroppar i ett provrör alternativt på ett biofilter, (DBS-kort).
  • Få insikt om din immunitet mot covid-19.
  • Mäter koncentrationen av dina antikroppar.
  • Mäter kvalitén av dina antikroppar.
  • Verkningsgraden av dina antikroppar.
  • Analys av Omikron och Wuhan varianterna.

595 kr

Kommer snart