TRA

Tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar

TRAK

TRAK, tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar, kan analyseras för att ge bättre insikt i vad som orsakar problem med sköldkörteln. Höga TRAK-nivåer kan orsaka en autoimmun reaktion och leda till att kroppens immunförsvar angriper och skadar sköldkörtelcellerna.

Vad är TRAK (tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar)?

TRAK, eller tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar, är antikroppar som bildas i kroppen mot receptorerna för TSH (tyreoideastimulerande hormon) som finns på sköldkörtelcellerna. TSH är ett hormon som produceras av hypofysen och spelar en viktig roll i kroppens hormonsystem, det stimulerar sköldkörteln att producera hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) som är viktiga för att reglera kroppens energibalans, ämnesomsättning och värmereglering.

Varför analyserar man TRAK?

Man kan analysera TRAK för att få en bättre förståelse för vad som orsakar problem med sköldkörteln och för att diagnostisera och följa upp autoimmuna sjukdomar som hypertyreos, hypotyreos, graves sjukdom (en form av hypertyreos) och hashimotos sjukdom – en sjukdom som kan leda till hypotyreos.

Vad kan ett högt TRAK-värde innebära?

När TRAK finns i höga nivåer kan det orsaka en autoimmun reaktion där kroppens immunförsvar angriper och skadar sköldkörtelcellerna, vilket kan leda till en överaktiv sköldkörtel (Graves sjukdom) eller underaktiv sköldkörtel (Hashimotos sjukdom) beroende på hur antikropparna påverkar sköldkörteln.

Vad kan ett lågt TRAK-värde innebära?

Ett lågt värde av TRAK (tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar) kan innebära att det inte finns någon aktiv autoimmun sjukdom i sköldkörteln. Det kan också innebära att sjukdomen är i tidig fas eller inte påverkar sköldkörteln just nu. Låga nivåer av TRAK är vanligtvis normalt och inte associerat med några specifika symtom eller hälsoproblem. Men det är viktigt att notera att detta är allmän information och det är viktigt att rådfråga en läkare för en fullständig utvärdering och diagnos av sköldkörtelproblem. Det är också viktigt att notera att ett lågt TRAK-värde inte alltid innebär att man inte har eller aldrig kommer att utveckla en autoimmun sjukdom i sköldkörtel.

Tester som innehåller markören TRAK

Hormontester

Hormontester


TRA
Sköldkörteltest TRAK

TRAK

  • TRAK antikroppstest.
  • Analys av tyreoideastimulerande hormonreceptor.
  • Identifierar eventuella sköldkörtelproblem.
  • Rekommenderas tillsammans med TSH.

379 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Sköldkörtelprov plus
Hormontest - Utökat sköldkörtprov

Sköldkörtelprov plus

  • Mäter dina nivåer av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
  • Analys av TPO antikroppar (tyroperoxidasantikroppar).
  • Analys av TRAK tyreoideastimulerande hormonreceptor antikroppar.

845 kr