🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

IVF-screening

1 595 kr

Screening infektionssjukdomar

IVF-screening

1 595 kr
 • Fertilitetsscreening.
 • Analys för infektionssjukdomar.
 • Utformat inför IVF-behandling
Läs mer

Kampanjkod

Ange koden: MIDSOMMAR10 i kassan och få 10% rabatt, koden gäller t.o.m. 25/6 2024. 🌸


Information

Infektionsscreening Inför IVF-behandling

Inför inledningen av IVF-behandlingar är det viktigt att genomföra en detaljerad fertilitetsscreening för att identifiera och hantera potentiella infektionssjukdomar hos blivande föräldrar. Denna screening är utformad för att kartlägga risken för överförbara sjukdomar och är en obligatorisk del av förberedelserna för par som önskar genomgå IVF. Den serologiska screeningen inkluderar ett brett spektrum av tester för sjukdomar som kan överföras genom blod vilka är viktiga att identifiera i syfte att skydda både föräldrarna och det kommande barnet samt vårdpersonal. Analysen omfattar till exempel HIV, hepatit, syflis, röda hund och HTLV.

Vilka analyser ingår i fertilitetsscreeningen?

Fertilitetsscreeningen innefattar en noggrann analys av följande markörer och är avsedd att identifiera specifika risker och skydda mot överföring av sjukdomar:

 • Hepatit B AK/AG: Analys identifierar både tidigare exponering för och nuvarande infektion av hepatit B-viruset, vilket är viktigt för att förhindra överföring till barnet eller den andra partnern.
 • Hepatit C HCV-Ak: Analys för antikroppar mot hepatit C-viruset.
 • HIV1/HIV2- Ak/Ag: Denna analys är avgörande för att upptäcka eventuell exponering för eller infektion av HIV-viruset, vilket möjliggör nödvändiga åtgärder för att skydda barnet och partnern.
 • HTLV1-/HTLV2-Ak: Screening för humant T-cellleukemivirus typ 1 och 2 hjälper till att identifiera risker som kan påverka graviditeten och barnets hälsa.
 • Syfilis, IgG och IgM: Tidig upptäckt av syfilis genom IgG och IgM-antikroppstester vilket är viktigt för att förhindra överföring till fostret och säkerställa behandling i tidigt skede.
 • Rubella IgG-Ak Screening för antikroppar mot rubellaviruset, även känt som röda hund vilket är avgörande för att förhindra möjlig överföring av viruset till fostret.

  Genom att analysera dessa markörer bidrar till att minimera risken för komplikationer under IVF-behandlingar och främjar en säker graviditet.

  Hantering vid positiva provsvar

  Vid förekomsten av positiva provsvar rapporteras resultaten i enlighet med smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälan skickas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. I dessa fall initieras smittspårning och de berörda informeras om nödvändiga förhållningsregler. Denna process är fundamental för att förhindra vidare spridning av infektioner och säkerställa att alla inblandade får adekvat information och stöd.

Övriga hälsomarkörer och beräkningar mellan olika hälsomarkörer.

HEP
Hepatit B-ytantigen, HBsAg
HBsAg, eller Hepatit B-ytantigen, är en avgörande markör vid diagnos och övervakning av Hepatit B-infektioner. Denna antigen är en nyckelspelare i att identifiera och förstå förekomsten av sjukdomen.
Läs mer

Antikroppar är en del av kroppens försvarsmekanik och immunförsvar för att skydda mot främmande ämnen.

HCV
HCV-antikroppar
HCV-antikroppar, en avgörande del av kroppens immunsvar på hepatit C-viruset, spelar en kritisk roll i att fastställa tidigare exponering för viruset och att noga övervaka infektionen.
Läs mer
HX2
HIV1/HIV2- Ak/Ag
HIV1/HIV2- Ak/Ag är en analys som är vanligt förekommande inför en IVF-behandling eller vid graviditet. Analysen är ett kombinationstest för identifiering av antikroppar och antigen.
Läs mer
HTL
HTLV-1/2-antikroppar
HTLV-1/2-ak, eller HTLV-1/2-antikroppar, är specifika antikroppar som har en viktig roll inom medicinsk diagnostik. De används för att identifiera och utvärdera infektioner och immunitet mot HTLV-1 och HTLV-2-virus. Denna biomarkör har också relevans inom reproduktionsmedicin, särskilt i samband med in vitro fertilisering (IVF)-behandlingar.
Läs mer
HBV
Hepatit B core-antikroppar
Hepatit B core-antikroppar (HBc-ak) utgör en väsentlig komponent i diagnostiken av hepatit B-infektion samt i bedömningen av immunitet mot viruset.
Läs mer
TP
IgG-antikroppar – Syfilis
IgG-antikroppar är en typ av immunglobulin (antikropp) som bildas av immunsystemet som svar på en tidigare infektion eller exponering för ett specifikt antigen, som i detta fall, Syfilisbakterien Treponema pallidum.
Läs mer
RUB
Rubella IgG-antikroppar
Rubella IgG-antikroppar är en markör som indikerar immunitet mot rubellaviruset, antingen genom tidigare infektion eller vaccination. IgG antikroppar spelar en viktig roll i kroppens långsiktiga försvar mot rubella (röda hund), en sjukdom som är särskilt farlig för gravida kvinnor och barnet.
Läs mer

Innan du besöker en mottagning för provtagning behöver du göra följande:

Aktivera remiss och välj mottagning

För att aktivera din remiss följer du enkelt instruktionerna som du får via e-post efter genomfört köp. Mejlet innehåller en aktiveringskod, genom att klicka på länken i mejlet kommer du in i flödet för att fylla i uppgifter, aktivera remissen och välja mottagning i provsvarstjänsten zample.

Inför provtagningen

 • Vila i 15 minuter på plats på provtagningsenheten.
 • Ta med giltig legitimation.

Remissen finns digitalt hos provtagningsenheten efter att du har aktiverat den, följ instruktionerna du får via e-post. Här kan du läsa våra riktlinjer inför provtagning.

Här kan du testa dig

Produkter i samma kategori

Fertilitetstest
Graviditet och fertilitet

1 195 kr

Hur fungerar det?

Få koll på din hälsa – fyra enkla steg

1. Beställ hälsokontroll

Välj en hälsokontroll eller skapa din egen genom att lägga till valfria hälsotester i din varukorg.

Se våra hälsotester

2. Aktivera remissen

Efter betalningen får du en aktiveringskod via mejl. Logga in via "Mina provsvar" eller klicka på länken i mejlet, och använd koden för att aktivera remissen och välja mottagning.

Logga in

3. Lämna blodprovet

Du besöker sedan vald mottagning för att lämna ditt prov. Din remiss är giltig i 5 månader efter aktivering.

Hitta närmaste mottagning

4. Provsvar och utlåtande

Du får dina provsvar inom 1-5 arbetsdagar, provsvaren inkommer löpande. När alla provsvar har inkommit granskas de och utfärdas av en läkare.

Varför Testmottagningen.se?

Hos oss får du alltid:

Kvalitativ analys

För att erbjuda dig högsta möjliga kvalitet och service samarbetar vi med ackrediterade laboratorier och utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

Lägsta möjliga pris

Vår vision är att så många som möjligt ska ha möjligheten att förbättra sin hälsa. Därför strävar vi alltid efter att hålla låga priser.

Stor valfrihet – baserat på dina behov

Hos oss kan du alltid välja fritt bland alla våra hälsomarkörer och utforma din egna personliga hälsokontroll utifrån dina behov.

Snabba provsvar – granskat av läkare

Du får dina provsvar inom 1-5 arbetsdagar, dessa granskas och bedöms av läkare. Vid kraftigt avvikande provsvar blir du uppringd. Du kan även boka tid med läkare för en personlig genomgång av dina provsvar.

Frågor och svar

Lägg till hälsokontrollen eller testerna som du vill utföra i varukorgen, gå till kassan och välj betalningsalternativet som passar dig. Efter genomförd betalning skickar vi ett mejl med en aktiveringskod för din remiss. Aktiveringskoden använder du i provsvarstjänsten "Min journal" för att aktivera remissen och välja mottagning där du vill lämna dina prover.

Läs mer

Vi samarbetar med Sveriges främsta laboratorier, Unilabs, Karolinska och Synlab samt provtagningskliniker hos Encia för att du som kund ska få högsta möjliga kvalité. Det är dit du går för provtagning som utförs av deras erfarna personal. Analysen utförs av behörig personal hos Unilabs, Synlab och Karolinska.

Läs mer

För att skapa din egen remiss väljer du de specifika markörer som du vill testa dig för i varukorgen. När du genomför ditt köp skapas en egen remiss utifrån dina val.

Läs mer

Det tar oftast 1-5 arbetsdagar att få sin provsvar, dessa skickas löpande till dig vart eftersom analysen är gjord. Om det ingår ett läkarutlåtande i din hälsokontroll kommer hens kommentar i den slutgiltiga rapporten när alla provsvar inkommit.

Läs mer

Nej, blodprover ersätter inte kontakt med sjukvården som tillsammans med sjukdomshistoria, kliniska undersökningar och eventuella blodprover kan ställa en diagnos.

Läs mer

Ja, samtliga tester och hälsokontroller hos oss kan du köpa till en annan person. Efter att du genomfört ett köp kommer du få ett mejl med en aktiveringskod. Aktiveringskoden är inte personlig vilket medför att du kan ge bort aktiveringskoden till valfri person. Personen som ska använda koden behöver ha ett svenskt personnummer eller giltigt reservnummer.

Läs mer

Relaterade artiklar