HCV

Hepatit C markör

HCV-antikroppar

HCV-antikroppar, en avgörande del av kroppens immunsvar på hepatit C-viruset, spelar en kritisk roll i att fastställa tidigare exponering för viruset och att noga övervaka infektionen.

Vad är HCV-antikroppar?

HCV-antikroppar är specifika antikroppar som kroppen bildar som svar på en tidigare exponering för Hepatit C-viruset (HCV). Dessa antikroppar används som markörer för att identifiera tidigare kontakt med viruset och är en viktig del av diagnostiska tester för Hepatit C.

Varför analyserar man HCV-antikroppar?

Analysen av HCV-antikroppar används som ett screeningtest för att detektera hepatit C-virusinfektion. Om en person har HCV-antikroppar indikerar det att de har kommit i kontakt med viruset i det förflutna. Vidare tester, inklusive kvantitativ analys av HCV RNA, utförs sedan för att bekräfta en aktiv infektion och bedöma infektionsnivån.

Vad kan höga nivåer av HCV-antikroppar indikera?

Höga nivåer av HCV-antikroppar kan indikera en tidigare eller pågående hepatit C-infektion. Det är ett tecken på att immunsystemet har reagerat på viruset.

Vad kan låga nivåer av HCV-antikroppar indikera?

Låga nivåer av HCV-antikroppar kan indikera frånvaro av tidigare exponering för Hepatit C-viruset eller att infektionen har utvecklats till ett senare stadium. Det kan också förekomma låga nivåer i de tidiga stadierna av infektionen innan antikroppsnivåerna stiger tillräckligt för att detekteras.

Vilket samband har HCV-antikroppar med en IVF-behandling?

Inför en in vitro fertilisering (IVF)-behandling eller någon annan form av assisterad reproduktion är det vanligt att testa för hepatit C och andra infektioner som en del av den medicinska utvärderingen för att säkerställa en säker graviditet och minimera risken för överföring av infektioner till det ofödda barnet.

Tester som innehåller markören HCV-antikroppar


IVF-screening
Screening infektionssjukdomar

IVF-screening

  • Fertilitetsscreening.
  • Analys för infektionssjukdomar.
  • Utformat inför IVF-behandling

1 595 kr