Fertilitetstest
Graviditet och fertilitet

Fertilitetstest

  • Fertilitetstest anpassat för kvinnor.
  • Analys av dina fertilitetshormoner.
  • Ger insikt i äggreserv och menstruationscykel.

1 195 kr

IVF-screening
Screening infektionssjukdomar

IVF-screening

  • Fertilitetsscreening.
  • Analys för infektionssjukdomar.
  • Utformat inför IVF-behandling

1 595 kr