Hur lång tid tar det innan jag får mina provsvar och läkarens kommentar i en samlad rapport?

Provsvar kommer att skickas ut löpande till dig i den takt de har analyserats och vi har fått dem från laboratoriet. Den slutliga bedömningen av läkare kommer först när alla provsvar har inkommit förutsatt att detta ingår i din hälsokontroll. En del prover analyseras inte på daglig basis, exempel på dessa är allergi, hormoner och en del mineraler och därför kan det ibland bli en fördröjning innan du får den slutgiltiga rapporten med läkarens kommentar.

En del prover kan även behöva skickas till en annan ort för att bli analyserade och då kan även det innebära att det blir en fördröjning på dina provsvar. Normalt skickas provsvaren ut löpande till dig mellan 1-5 arbetsdagar (helgfria vardagar, mån-fre). Om det skulle ha gått mer än 5 arbetsdagar sen du lämnade ditt prov och du fortfarande har fått något svar är du välkommen att kontakta oss på kundtjänsten. Om det skulle vara något med ditt prov som gör att det ej går att analysera eller att något har gått fel under analysen är vår målsättning att så snart vi blivit informerade om detta direkt återkoppla informationen och eventuell åtgärd vidare till dig.