Det tar oftast 1-5 arbetsdagar att få sin provsvar, dessa skickas löpande till dig vart eftersom analysen är gjord. Om det ingår ett läkarutlåtande i din hälsokontroll kommer hens kommentar i den slutgiltiga rapporten när alla provsvar inkommit.

Läs mer

Ja, vissa mediciner och kosttillskott påverkar provresultatet beroende på vilket prov som görs och vilka läkemedel eller tillskott som intas.

Läs mer

Om du är orolig för cancer ska du ta kontakt med din husläkare som tillsammans med en klinisk undersökning och din sjukdomshistoria kan hjälpa dig med en eventuell utredning.

Läs mer