HEP

Hepatit B - HBsAg

Hepatit B-ytantigen, HBsAg

HBsAg, eller Hepatit B-ytantigen, är en avgörande markör vid diagnos och övervakning av Hepatit B-infektioner. Denna antigen är en nyckelspelare i att identifiera och förstå förekomsten av sjukdomen.

Vad är HBsAg i samband med Hepatit B?

HBsAg, eller Hepatit B-ytantigen, är ett antigen som är associerat med Hepatit B-viruset. Det är en viktig markör som används för att identifiera närvaron av Hepatit B-infektion i en persons kropp. HBsAg finns i överflöd i blodet under en pågående Hepatit B-infektion och kan detekteras genom olika laboratorietester.

Varför analyserar man HBsAg i samband med Hepatit B?

Analysen av HBsAg är avgörande för diagnosen och övervakningen av Hepatit B-infektioner. Genom att testa för närvaron av HBsAg kan sjukvårdspersonal fastställa om en person är akut infekterad med Hepatit B-viruset. Detta är viktigt för att initiera tidig behandling och implementera lämpliga förebyggande åtgärder för att förhindra ytterligare spridning av viruset.

Vad kan ett positivt resultat för HBsAg indikera?

Ett positivt resultat för HBsAg indikerar att Hepatit B-viruset är närvarande i personens kropp. Detta tyder på att personen har en aktiv Hepatit B-infektion och är smittsam. Vid ett positivt resultat bör ytterligare tester och medicinsk utvärdering utföras för att bedöma sjukdomens allvarlighetsgrad och följa upp med lämplig behandling.

Vad kan ett negativt resultat för HBsAg indikera?

Ett negativt resultat för HBsAg innebär att inget HBsAg har detekterats i personens blodprov. Detta tyder normalt sett på avsaknad av en pågående Hepatit B-infektion. Det är dock viktigt att komma ihåg att personer med tidig Hepatit B-infektion eller de som är i det så kallade "fönstret" för infektion kanske ännu inte har utvecklat tillräckligt med HBsAg för att detekteras. Därför bör HBsAg-testet kompletteras med andra Hepatit B-relaterade tester för en omfattande bedömning.

Varför analyserar man HBsAg inför IVF-behandling?

Vid en IVF-behandling är det av avgörande betydelse att screena för Hepatit B för att säkerställa att den blivande mamman inte är smittad, eftersom infektionen kan påverka graviditeten och hälsan hos det ofödda barnet. Det är en standardpraxis inom hälsovården för att säkerställa en säker och framgångsrik graviditet och födelse.

Tester som innehåller markören Hepatit B-ytantigen, HBsAg


IVF-screening
Screening infektionssjukdomar

IVF-screening

  • Fertilitetsscreening.
  • Analys för infektionssjukdomar.
  • Utformat inför IVF-behandling

1 595 kr