Övriga

Övriga hälsomarkörer och beräkningar mellan olika hälsomarkörer.

BIB

Levermarkör

Bilirubin (BIB)

Bilirubin är en avfallsprodukt som bildas som ett resultat av nedbrytningen av hemoglobin, det röda blodpigmentet, i kroppen.

CPE

Diabetes- & insulinmarkör

C-peptid

Mängden av C-peptid i blodet används för att mäta bukspottkörtelns insulinproduktion och hjälper till vid klassificering av diabetes och behandlingsval.

DAO

Histaminintolerans markör

Diaminoxidas (DAO)

Diaminoxidas (DAO) är ett enzym som bryter ner histamin i kroppen. Ett högt eller lågt värde kan indikera olika hälsoproblem som t.ex. histaminintolerans.

PET

Alkoholkonsumtions markör

Fosfatidyletanol (PEth)

PEth (fosfatidyletanol) är en metabolit av alkohol i form av en membranbunden fosfolipid, som fungerar som en direkt och specifik markör för alkoholintag under de senaste dagarna och veckorna.

GLU

Diabetes- & insulinmarkör

Glukos

Glukos är en sockertyp som ger energi och kommer från mat. Insulin hjälper till att förflytta glukos från blodet till cellerna. Blodsocker är glukosnivån i blodet och kan vara högt eller lågt. Diabetes påverkar blodsockernivåer och förorsakar högt blodsocker.

KVK

Kolesterol kvot HDL/LDL

LDL/HDL kolesterol kvot

LDL-kol/HDL-kol-kvoten är ett viktigt mätvärde för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är förhållandet mellan "dåligt" LDL-kolesterol och "bra" HDL-kolesterol i blodet, där en hög kvot indikerar en ökad risk för sjukdom.

PSA

Prostataspecifikt antigen

PSA

PSA, som står för prostataspecifikt antigen, är ett naturligt förekommande enzym i kroppen hos både friska och sjuka män, som produceras i prostatakörteln. Små mängder PSA kan läcka ut i blodet hos friska män och är en faktor som tas i beaktande vid bedömning av prostatahälsa.

PKA

Bukspottkörtel enzym

Pankreasamylas

Pankreasamylas är ett enzym som är viktigt för kroppens matsmältningsförmåga vid matsmältning av kolhydrater. Enzymet produceras i bukspottkörteln och används i syfte att bryta ner stärkelse till små sockermolekyler.

TIG

Vid utredning av den autoimmuna sjukdomen celiaki kan man göra en analys av transglutaminas-antikroppar av IgA för att få fram om värdet är högt eller ej.