PET

Alkoholkonsumtions markör

Fosfatidyletanol (PEth)

PEth (fosfatidyletanol) är en metabolit av alkohol i form av en membranbunden fosfolipid, som fungerar som en direkt och specifik markör för alkoholintag under de senaste dagarna och veckorna.

Vad är PEth (fosfatidyletanol)?

PEth bildas endast i närvaro av etanol och kan användas som en markör för alkoholintag i kliniska tester. PEth-koncentrationen ger indikationer på omfattningen av alkoholintaget.

Ett enstaka berusningstillfälle ger inga mätbara halter av PEth. Halveringstiden är cirka 4 dygn. PEth kan, beroende på utgångsvärde, påvisas upp till 4 veckor efter avslutat alkoholintag.

Referensintervall - högt och lågt PEth-värde

 • < 0,05 µmol/L tyder på ingen eller endast sporadisk alkoholkonsumtion.
 • Värden på 0,05-0,30 µmol/L tyder på måttligt alkoholintag.
 • <0,30 µmol/L tyder på omfattande och/eller regelbundet alkoholintag.

PEth halveringstid

Halveringstiden för PEth, vilket är den tid det tar för hälften av en initial mängd PEth att brytas ner i kroppen, är cirka 4 dagar. Det innebär att om en person har druckit alkohol och bildat PEth, så kommer halva mängden PEth att ha brutits ner efter 4 dagar, och efter ytterligare 4 dagar kommer ytterligare hälften att ha brutits ner.

Det är viktigt att känna till PEths halveringstid när man tolkar PEth-resultat, eftersom det kan påverka hur länge en persons alkoholkonsumtion kan upptäckas med hjälp av PEth.

Tester som innehåller markören Fosfatidyletanol (PEth)

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Alkohol
Alkohol och leverfunktionstest

Hälsokontroll - Alkohol

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid
 • Analys av hälsomarkörer för leverfunktion
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • Testet för att se om alkohol påverkar din hälsa

619 kr

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


PET
Alkohol konsumtionstest - PEth

PEth

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid.
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal.
 • Alkoholspecifik biomarkör Fosfatidyletanol (PEth).
 • Jämför med B-PEth gränsvärde.

539 kr

Artiklar relaterat till Fosfatidyletanol (PEth)