Ny gräns för riskbruk av alkohol

Header

Alkoholens påverkan på hälsan är väl dokumenterad och det är ingen hemlighet att en hög alkoholkonsumtion kan leda till allvarliga hälsoproblem. Med anledning av detta har Socialstyrelsen publicerat sänkta gränsvärden för riskbruk av alkohol för män.

Nya gränsvärden för män - 10 standardglas per vecka

Enligt de nya rekommendationerna sänks gränsen för vad som räknas som riskbruk för män till 10 standardglas eller mer per vecka. För kvinnor ligger gränsen kvar på samma nivå som tidigare, också 10 standardglas per vecka. Det är viktigt att notera att dessa gränsvärden inkluderar såväl regelbundet hög konsumtion som intensivkonsumtion, som definieras som 4 standardglas eller mer vid samma tillfälle, en gång i månaden eller oftare. Gränsvärden syftar till att ge vårdpersonalen riktlinjer för när man bör erbjuda stöd till personer med riskbruk av alkohol.

Vetenskapligt stöd för rekommendationerna

De nya gränsvärdena för riskbruk av alkohol baseras på en sammanvägd bedömning som tar hänsyn till den senaste forskningen i kombination med experter och andra myndigheter samt rekommendationer från andra länder. Forskningen visar tydligt att ju mer alkohol man dricker, desto större är risken för skadliga konsekvenser som olycksfall eller sjukdom. Vidare visar studier att risken för ohälsa är ungefär lika stor för både män och kvinnor vid de här nivåerna av alkoholkonsumtion vilket ligger som grund till beslutet om att gränsen för riskbruk bör vara densamma för båda könen.

Tips för att dra ned på din alkoholkonsumtion

Om du känner att din alkoholkonsumtion överstiger de nya gränsvärdena för riskbruk, kan det vara viktigt att överväga att dra ner på ditt drickande. Här är några praktiska råd som kan hjälpa dig att minska din alkoholkonsumtion:

  • Sätt upp tydliga gränser för dig själv och försök att hålla dig till dem.
  • Undvik att köpa stora mängder av alkohol i syfte att minska tillgängligheten.
  • Drick långsamt och var medveten om hur mycket du dricker.
  • Planera alkoholfria dagar och veckor då du helt undviker alkohol.
  • Utforska alternativ som innehåller mindre mängd alkohol eller som är alkoholfria.

Testa dig och få ett konkret värde för din alkoholkonsumtion

Alkoholkonsumtion är en högst individuell fråga och alla påverkas olika. Faktorer som din ålder, metabolism, livsstil, dryckesmönster och övriga riskfaktorer har en inverkan. För många kan det vara svårt att avgöra om man dricker för mycket. Av den orsaken så kan det vara en god idé att genomföra ett PEth-test för att bedöma dina alkoholvanor på ett enkelt och tillförlitligt sätt. På så vis får du ett tydligt svar om din alkoholkonsumtion.

Relaterade tester

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Alkohol
Alkohol och leverfunktionstest

Hälsokontroll - Alkohol

  • Mäter din alkoholkonsumtion över tid
  • Analys av hälsomarkörer för leverfunktion
  • Privat resultat, delas ej med vårdjournal
  • Testet för att se om alkohol påverkar din hälsa

619 kr

Relaterade artiklar