PKA

Bukspottkörtel enzym

Pankreasamylas

Pankreasamylas är ett enzym som är viktigt för kroppens matsmältningsförmåga vid matsmältning av kolhydrater. Enzymet produceras i bukspottkörteln och används i syfte att bryta ner stärkelse till små sockermolekyler.

Vad är Pankreasamylas?

Pankreasamylas är ett enzym som är viktigt för kroppens matsmältningsförmåga vid matsmältning av kolhydrater. Enzymet produceras i bukspottkörteln och används i syfte att bryta ner stärkelse till små sockermolekyler, som till exempel maltos och glukos, som därefter kan absorberas i tarmen och användas som energikälla.

Varför ska pankreasamylas analyseras?

Koncentrationen pankreasamylas i blodet kan analyseras för att diagnostisera sjukdomar som påverkar bukspottkörteln, såsom inflammation i bukspottkörteln eller bukspottkörtelcancer. Ett förhöjt värde av pankreasamylas i blodet kan eventuellt indikera på skada av bukspottkörteln.

Vad kan förhöjda nivåer av pankreasamylas orsaka?

Ett förhöjt pankreasamylasvärde kan indikera en skada på bukspottkörteln. Den vanligaste orsaken till förhöjda nivåer av pankreasamylas är akut pankreatit, vilket innebär en akut inflammation i bukspottkörteln. Andra orsaker till höga nivåer av pankreasamylas kan vara kronisk pankreatit, bukspottkörtelcancer, blockering av bukspottkörtelns utförsgångar eller trauma mot bukspottkörteln.

Symtom vid förhöjda värden av pankreasamykas

Akut pankreatit är den vanligaste orsaken till förhöjda nivåer av pankreasamylas. Symtomen på detta tillstånd kan vara:

  • Kraftig smärta i övre delen av buken, som kan stråla ut mot ryggen eller bröstet
  • Illamående och kräkningar
  • Feber
  • Förlust av aptit
  • Svullnad i buken

Är det farligt med låga nivåer av pankreasamylas?

Nej, vanligtvis är låga värden inte förknippade med några specifika symtom eller sjukdomar. I allmänhet anses låga nivåer av pankreasamylas vara mindre kliniskt relevant än höga nivåer av enzymet.

Tester som innehåller markören Pankreasamylas

Levertester
PKA
Bukspottkörteltest

Pankreasamylas

  • Mäter nivåerna av pankreasamylas.
  • Analys av enzymet pankreasamylas.
  • Indikation för bukspottkörtelsjukdomar.

95 kr