🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
CPK

Markör för muskelskada

Kreatinkinas, CK

Kreatinkinas är ett enzym som har en betydande roll för kroppens muskler. Kreatinkinas förekommer i hjärnan, hjärtat, skelettmuskeln men även i andra kroppsvävnader.

Vad är Kreatinkinas (CK)?

Kreatinkinas är avgörande för energiproduktionen i musklerna och hjälper till att generera adenosintrifosfat (ATP), vilket är nödvändigt för din muskelkontraktion och energiomsättning.

Varför analyseras kreatinkinas (CK)?

Ett blodprov för att mäta CK-nivåer kan analyseras av flera olika orsaker:

 • Diagnos av muskelskador: Höga CK-nivåer i blodet kan indikera muskelskador, vilket kan vara resultatet av trauma, överansträngning eller muskelsjukdomar.
 • Diagnos av hjärtskador: CK-MB, en specifik CK-form från hjärtmuskeln, kan användas för att identifiera hjärtskador, särskilt i samband med misstänkt hjärtinfarkt.
 • Övervakning av neuromuskulära sjukdomar: Förändringar i CK-nivåer kan indikera progression eller behandlingseffekt vid neuromuskulära sjukdomar.
 • Övervakning av medicinerelaterade biverkningar: Vissa läkemedel kan påverka musklerna och resultera i höjda CK-nivåer i blodet, och detta kan övervakas med hjälp av CK-testet.

Vad är referensvärdet för Kreatinkinas?

Referensvärdet för Kreatinkinas (CK) kan variera något mellan olika laboratorier och metoder som används för att mäta det. Dessutom kan referensvärden också variera beroende på kön, ålder och individuella faktorer. Men generellt sett ligger det normala referensintervallet för CK-nivåer i blodet för vuxna vanligtvis inom följande områden:

För vuxna män: Vanligtvis ligger referensvärdet för CK mellan 0,80 och 6,7 µkat/L.

För vuxna kvinnor: Normalt sett ligger referensvärdet för CK mellan 0,60och 3,5 µkat/L.

Ovan angivna värden är endast generella riktlinjer och resultat bör jämföras med de specifika referensvärden som används av laboratoriet där blodprovet analyserades. Om dina CK-nivåer ligger utanför det normala intervallet kan en läkare använda dessa resultat i syfte att fastställa eventuella underliggande orsaker och den kliniska betydelsen av avvikelsen.

Vad innebär ett förhöjt värde av kreatinkinas?

Ett förhöjt värde indikerar att mängden CK-enzym i blodet är högre än de normala referensvärdena vilket kan vara resultatet av följande orsaker:

 • Muskelskador: En av de vanligaste orsakerna till förhöjda CK-nivåer är muskelskador, inklusive skador på grund av överansträngning, trauma eller fysiskt arbete. Denna typ av ökning är ofta temporär och normaliseras när musklerna läker.
 • Hjärtskador: Om hjärtmuskeln har skadats, till exempel vid en hjärtinfarkt (hjärtattack), kan CK-nivåerna öka, särskilt CK-MB (en form av CK som finns i hjärtmuskeln). Det är dock viktigt att notera att andra biomarkörer som troponin oftast används för att diagnostisera hjärtinfarkt, eftersom de är mer specifika.
 • Neuromuskulära sjukdomar: Vissa neuromuskulära sjukdomar, som muskeldystrofier, kan leda till ihållande höga CK-nivåer.
 • Inflammation: Allvarlig inflammation i musklerna, som kan uppstå till följd av autoimmuna sjukdomar som polymyosit eller dermatomyosit, kan orsaka en ökning av CK-nivåerna.
 • Mediciner: Vissa läkemedel, särskilt statiner (kolesterol-länkande läkemedel), kan leda till ökade CK-nivåer som en biverkan.
 • Andra faktorer: Ökad fysisk aktivitet, alkoholmissbruk, intramuskulära injektioner och vissa genetiska faktorer kan också påverka CK-nivåerna.

Notera att förhöjda CK-nivåer i blodet inte är en specifik diagnos i sig utan snarare en indikation på att något kan vara fel med musklerna eller hjärtat. Vid höga CK-nivåer krävs vanligtvis ytterligare utredning för att fastställa den underliggande orsaken.

Tester som innehåller markören Kreatinkinas, CK

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Självständig
 • Analys av 46 hälsomarkörer.
 • För kontroll av vitala hälsoområden.
 • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-17%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 795 kr

-17%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 795 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


CPK
 • Mäter din nivå av kreatinkinas.
 • Muskelhälsa och skadebedömning.
 • Indikation för hjärtinfarktrisk.

79 kr