PSA

Prostataspecifikt antigen

PSA

PSA, som står för prostataspecifikt antigen, är ett naturligt förekommande enzym i kroppen hos både friska och sjuka män, som produceras i prostatakörteln. Små mängder PSA kan läcka ut i blodet hos friska män och är en faktor som tas i beaktande vid bedömning av prostatahälsa.

Vad är PSA, prostataspecifikt antigen?

PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett äggviteämne, ett enzym, som både sjuka och friska män har naturligt i kroppen. Produktionen av PSA sker i prostatakörteln, en del av det producerade PSA läcker ut i blodet vilket gör att även helt friska män också kan ha små mängder PSA i blodet.

Vad kan förhöjda PSA-nivåer i blodet bero på?

Vid prostatacancer ökar nivåerna av PSA i blodet vilket sker genom att cancern bryter ned prostatavävnaden som i sin tur orsakar att mer PSA läcker ut i blodet.

PSA gränsvärde

PSA gränsvärde enligt det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer:

  • 3 mikrogram per liter för män under 70 år
  • 5 mikrogram per liter för män mellan 70 och 80 år
  • 7 mikrogram per liter för män över 80 år.

Symtom på prostatacancer

Symtom på prostatacancer kan vara ett eller flera av följande:

  • ökade toabesök (urin)
  • urin dröjer när du försöker kissa
  • svag urinstråle
  • blod i urinen.

Dessa symtom kan även ha andra orsaker än prostatacancer som till exempel en godartad förstoring av prostatakörteln vilket är vanligt hos personer över 60 år.

Om prostatacancer har spridit sig kan andra symtom som ont i skelettet utan att man har skadat sig eller trötthet och tappad aptit uppstå.

Tester som innehåller markören PSA

Inflammation
PSA
Prostatacancertest

PSA-prov

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
  • Mäter koncentrationen av PSA i blodet.
  • Ger dig insikt om ditt PSA-värde.
  • Rekommenderas för män mellan 50 och 75 år.

149 kr