KVK

Kolesterol kvot HDL/LDL

LDL/HDL kolesterol kvot

LDL-kol/HDL-kol-kvoten är ett viktigt mätvärde för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är förhållandet mellan "dåligt" LDL-kolesterol och "bra" HDL-kolesterol i blodet, där en hög kvot indikerar en ökad risk för sjukdom.

Vad är LDL-kol/HDL-kol-kvot?

LDL-kol/HDL-kol-kvoten är en parameter som används för att mäta förhållandet mellan LDL-kolesterol och HDL-kolesterol i blodet.

LDL (low-density lipoprotein) är ofta kallat "dåligt" kolesterol, eftersom det kan bygga upp fettavlagringar i artärerna och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. HDL (high-density lipoprotein) är däremot känt som "bra" kolesterol, eftersom det hjälper till att ta bort överskott av kolesterol från artärerna.

Varför mäter man LDL-kol/HDL-kol-kvot?

LDL-kol/HDL-kol-kvoten är ett viktigt mätvärde som används för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att mäta förhållandet mellan LDL-kolesterol och HDL-kolesterol kan man få en uppfattning om en persons risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad kan ett högt eller ett lågt värde indikera?

En hög LDL-kol/HDL-kol-kvot är en indikator på en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, medan en låg kvot vanligtvis anses vara fördelaktig för hjärt-hälsan. En hälsosam kvot bör ligga på <5.

Det är också värt att notera att en hög kvot inte alltid är en indikation på ohälsa. Andra faktorer, som högt blodtryck, högt blodsocker och rökning, kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men genom att mäta LDL-kol/HDL-kol-kvoten tillsammans med andra kardiovaskulära riskfaktorer kan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal bättre bedöma en persons totala risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Tester som innehåller markören LDL/HDL kolesterol kvot

Hälsokontroller

Hälsokontroller


-20%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

2 195 kr1 756 kr

Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr

Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


KVK
Kolesteroltest (kvot)

LDL-kol/HDL-kol kvot

 • Mäter kvoten LDL-kolesterol/HDL-kolesterol.
 • Kan ge information om risk för hjärt-kärlsjukdom.

95 kr