TIG

Mag- och tarmmarkör

Transglutaminas-antikroppar av IgA

Vid utredning av den autoimmuna sjukdomen celiaki kan man göra en analys av transglutaminas-antikroppar av IgA för att få fram om värdet är högt eller ej.

Vad är transglutaminas-antikroppar, IgA?

Transglutaminas-antikroppar, IgA är en typ av antikroppar som kan mätas i blodet för att diagnostisera celiaki, en autoimmun sjukdom som orsakar skador på tarmen vid intag av gluten. Transglutaminas är ett enzym som finns i tarmen och som kan orsaka skador på tarmvävnaden vid celiaki.

När gluten äts av en person med celiaki, utlöser det en immunreaktion som leder till produktionen av transglutaminas-antikroppar av IgA-typ. Dessa antikroppar kan upptäckas i blodet genom ett blodprov och används som en markör för att upptäcka celiaki.

Vad innebär ett högt värde av transglutaminas-antikroppar av IgA?

Ett högt värde av transglutaminas-antikroppar av IgA-typ talar för en hög sannolikhet för celiaki. Men eftersom det finns andra faktorer som kan påverka testresultatet, är det viktigt att tolka testresultatet tillsammans med andra kliniska fynd, och eventuellt utföra en biopsi av tarmen för att bekräfta diagnosen celiaki.

Tester som innehåller markören Transglutaminas-antikroppar av IgA

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


Transglutaminas-antikroppar av IgA
  • Mäter nivån av transglutaminas-antikroppar av IgA.
  • Kan indikera sannolikhet för celiaki.
  • Kan användas som en del av celiaki utredning.

445 kr