NHC

Hjärt- och kärlmarkör

Non-HDL kolesterol

Non-HDL kolesterol, även känt som icke-HDL kolesterol, är en viktig markör för att bedöma risken för hjärtsjukdom. Det representerar en sammanlagd mängd av kolesterolpartiklar i blodet som kan främja bildningen av plack i blodkärlen.

Vad är non-HDL kolesterol?

Non-HDL kolesterol, eller icke-HDL kolesterol, är en blodfettmarkör som används för att bedöma risken för hjärtsjukdom. Det inkluderar alla lipoproteiner som inte är "högdensitetslipoproteiner" (HDL), vilket innebär att det representerar en sammanlagd mängd av kolesterol i lågdensitetslipoproteiner (LDL), very low-density lipoprotein (VLDL) och andra lipoproteiner som kan vara aterogena (främjar bildning av plack i blodkärlen).

Varför beräknar man non-HDL kolesterol?

Non-HDL kolesterol betraktas som en användbar indikator på kardiovaskulär risk eftersom det inkluderar de skadliga kolesterolpartiklarna (LDL och VLDL) som är förknippade med plackbildning och blockering av blodkärlen.

Hur beräknar man non-HDL kolesterol?

För att beräkna non-HDL-kolesterol behöver man veta det totala kolesterolvärdet och HDL-kolesterolvärdet. Non-HDL kolesterol beräknas genom att subtrahera HDL-kolesterolvärdet från det totala kolesterolvärdet. Formeln är:

Non-HDL-kolesterol = Totalt kolesterol - HDL-kolesterol

Exempel: Om det totala kolesterolvärdet är 200 mg/dl och HDL-kolesterolvärdet är 50 mg/dl, blir beräkningen: Non-HDL-kolesterol = 200 mg/dl - 50 mg/dl = 150 mg/dl

Därmed är non-HDL-kolesterolvärdet 150 mg/dl i detta exempel.

Vad kan värdet av non-HDL kolesterol indikera?

Normala nivåer av non-HDL kolesterol varierar beroende på individuella riskfaktorer och hälsotillstånd. Generellt sett anses lägre värden vara mer önskvärda för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Tester som innehåller markören Non-HDL kolesterol

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Självständig
  • Analys av 46 hälsomarkörer.
  • För kontroll av vitala hälsoområden.
  • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr