BIB

Levermarkör

Bilirubin (BIB)

Bilirubin är en avfallsprodukt som bildas som ett resultat av nedbrytningen av hemoglobin, det röda blodpigmentet, i kroppen.

Vad är bilirubin?

Bilirubin är en avfallsprodukt som bildas som ett resultat av nedbrytningen av hemoglobin, det röda blodpigmentet, i kroppen. När röda blodkroppar bryts ner frigörs hemoglobin, som därefter omvandlas till Bilirubin i koppens levern. Bilirubin transporteras i blodet till levern, där det binds till glukuronsyra och utsöndras i gallan. Gallan, som innehåller bilirubin, transporteras till tarmen och bidrar till nedbrytningen av fett i matsmältningssystemet. I tarmen omvandlas bilirubin till urobilinogen, som ger avföringen dess karakteristiska brunaktiga färg.

Bilirubin analyseras för att det är en viktig markör vid bedömning av leverfunktionen och för att diagnostisera olika sjukdomar relaterade till levern och gallvägarna. Genom att mäta nivåerna av bilirubin i blodet kan du få svar på en eventuell avvikelse eller obalans i produktionen.

Vad innebär ett högt värde av bilirubin

Höga nivåer av bilirubin kan indikera problem såsom leversjukdomar som till exempel hepatit eller levercirros, gallvägsobstruktion, gallstenar, leverskada orsakad av läkemedel eller toxiner, eller andra sjukdomar som påverkar gallproduktionen. I vissa fall kan även alkohol påverka bilirubinhalten, särskilt om konsumtionen är överdriven och långvarig vilket gör bilirubin extra intressant att analysera vid långvarig alkoholkonsumtion.

Vad innebär ett lågt värde av bilirubin

Låg koncentration av bilirubin tolkas ofta som bra och kräver sällan ytterligare utredning eller behandling. Låga nivåer av bilirubin anses vara normala och kan vara ett resultat av flera faktorer som till exempel; hälsosam leverfunktion, normalvariation och snabbare metabolism av bilirubin.

Bilirubinanalys kan ingå som en del av en rutinmässig hälsokontroll eller vid en specifik testning vid misstänkt leversjukdom, gulsot eller i samband med ett alkoholkonsumtionstest. Resultaten av bilirubinanalysen kan ge dig värdefull information för diagnos, behandlingsuppföljning och övervakning.

Tester som innehåller markören Bilirubin (BIB)

Hälsokontroller
Alkohol och leverfunktionstest

Hälsokontroll - Alkohol

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid
 • Analys av hälsomarkörer för leverfunktion
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • Testet för att se om alkohol påverkar din hälsa

619 kr

Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.
 • Läkarutlåtande ingår i hälsokontrollen.

2095 kr

Levertester
BIB
Levertest

Bilirubin

 • Mäter dina nivåerna av totalt bilirubin
 • Nedbrytningsprodukt av hemoglobin (HB)
 • Indikera eventuell leversjukdom

29 kr