CPE

Diabetes- & insulinmarkör

C-peptid

Mängden av C-peptid i blodet används för att mäta bukspottkörtelns insulinproduktion och hjälper till vid klassificering av diabetes och behandlingsval.

Vad är C-peptid?

C-peptid, insulinproduktion och bukspottkörteln är alla sammankopplade och påverkar varandra. Bukspottkörteln är den primära körteln som producerar insulin och C-peptid. När blodsockret stiger, signalerar det till bukspottkörteln att börja producera insulin och C-peptid.

Insulin hjälper till att reglera blodsockret genom att hjälpa till att sänka blodsockernivån genom att förse cellerna med energi och genom att förhindra överproduktion av glukos. C-peptid är en del av proinsulin och frisätts tillsammans med insulin i bukspottkörteln. C-peptid har ingen direkt funktion i regleringen av blodsocker, men det hjälper till att mäta insulinproduktionen från bukspottkörteln.

Varför analyserar man C-Peptid?

Mängden av C-peptid i blodet kan användas för att mäta bukspottkörtelns insulinproduktion. En minskning av C-peptid-nivåerna kan indikera en minskning av insulinproduktionen, medan en ökning av C-peptid-nivåerna kan indikera en ökning av insulinproduktionen. C-Peptid mäts för att hjälpa till vid klassificering av diabetes samt att välja vilken behandling som kan hjälpa. Vid diabetes typ 1 är C-Peptid nivåerna låga och vid diabetes typ 2 är C-Peptid nivåerna förhöjda.

Vad kan ett lågt värde av C-peptid betyda?

Ett lågt värde av C-peptid kan indikera en bristande insulinproduktion från bukspottkörteln, vilket kan vara ett tecken på typ 1-diabetes.

Vad kan ett förhöjt värde av C-peptid betyda?

Ett förhöjt C-peptid-värde kan bero på ökad insulinproduktion, låga insulinnivåer, sjukdomar i bukspottkörteln eller medicinsk behandling. En ytterligare diagnostisk undersökning behövs för att avgöra orsaken och rätt behandling.

Resultatet från C-Peptid bör tolkas tillsammans med ett samtidigt taget P-Glukos.

Tester som innehåller markören C-peptid

Blodsockertester
CPE
Diabetestest

C-peptid

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

89 kr

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr