CPE

Diabetes- & insulinmarkör

C-peptid

Mängden av C-peptid i blodet används för att mäta bukspottkörtelns insulinproduktion och hjälper till vid klassificering av diabetes och behandlingsval.

Vad är C-peptid?

C-peptid, insulinproduktion och bukspottkörteln är alla sammankopplade och påverkar varandra. Bukspottkörteln är den primära körteln som producerar insulin och C-peptid. När blodsockret stiger, signalerar det till bukspottkörteln att börja producera insulin och C-peptid.

Insulin hjälper till att reglera blodsockret genom att hjälpa till att sänka blodsockernivån genom att förse cellerna med energi och genom att förhindra överproduktion av glukos. C-peptid är en del av proinsulin och frisätts tillsammans med insulin i bukspottkörteln. C-peptid har ingen direkt funktion i regleringen av blodsocker, men det hjälper till att mäta insulinproduktionen från bukspottkörteln.

Varför analyserar man C-Peptid?

Mängden av C-peptid i blodet kan användas för att mäta bukspottkörtelns insulinproduktion. En minskning av C-peptid-nivåerna kan indikera en minskning av insulinproduktionen, medan en ökning av C-peptid-nivåerna kan indikera en ökning av insulinproduktionen. C-Peptid mäts för att hjälpa till vid klassificering av diabetes samt att välja vilken behandling som kan hjälpa. Vid diabetes typ 1 är C-Peptid nivåerna låga och vid diabetes typ 2 är C-Peptid nivåerna förhöjda.

Vad kan ett lågt värde av C-peptid betyda?

Ett lågt värde av C-peptid kan indikera en bristande insulinproduktion från bukspottkörteln, vilket kan vara ett tecken på typ 1-diabetes.

Vad kan ett förhöjt värde av C-peptid betyda?

Ett förhöjt C-peptid-värde kan bero på ökad insulinproduktion, låga insulinnivåer, sjukdomar i bukspottkörteln eller medicinsk behandling. En ytterligare diagnostisk undersökning behövs för att avgöra orsaken och rätt behandling.

Resultatet från C-Peptid bör tolkas tillsammans med ett samtidigt taget P-Glukos.

Tester som innehåller markören C-peptid

Blodsockertester

Blodsockertester


CPE
Diabetestest

C-peptid

 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

149 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

-17%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 795 kr

-17%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 795 kr