DAO

Histaminintolerans markör

Diaminoxidas (DAO)

Diaminoxidas (DAO) är ett enzym som bryter ner histamin i kroppen. Ett högt eller lågt värde kan indikera olika hälsoproblem som t.ex. histaminintolerans.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Vad är diaminoxidas (DAO)?

Diaminoxidas (DAO) är ett enzym som hjälper till att bryta ner histamin, en förening som finns naturligt i många livsmedel. När nivåerna av histamin ökar i kroppen kan det orsaka olika symtom, såsom huvudvärk, illamående, trötthet och hudutslag. DAO produceras i tunntarmen och levern och utsöndras sedan i blodet.

För att ta reda på sina DAO-nivåer kan man göra ett blodprov. Normalt ligger DAO-nivåerna mellan 10 och 100 ng/ml, men det kan variera beroende på personens hälsa och livsstil. Ett högt värde av DAO kan indikera en ökad histaminproduktion eller en minskad nedbrytning av histamin i kroppen. Detta kan bero på olika faktorer såsom matintoleranser, kronisk inflammation, läkemedel eller genetiska faktorer.

Vad kan ett lågt värde av DAO bero på?

Ett lågt värde av DAO kan å andra sidan orsakas av brist på vitamin B6, som är en viktig näringsfaktor för DAO-produktion. Det kan också bero på sjukdomar som celiaki, Crohns sjukdom eller IBS, vilka kan påverka tarmhälsan och därmed DAO-produktionen.

Om man har höga histaminnivåer och misstänker att man har en DAO-brist kan man prova en DAO-tillskott eller en låghistamindiet, som innebär att man undviker mat som är höga i histamin. Det är dock viktigt att konsultera en läkare innan man börjar med någon form av behandling.

Tester som innehåller markören Diaminoxidas (DAO)

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


DAO
Histaminintoleranstest

Diaminoxidas (DAO)

  • Mäter nivån av enzymet diaminoxidas (DAO) i blodet.
  • Kan indikera på eventuell histaminintolerans.

295 kr

Kommer snart