TI0

SARS-CoV-2, OMICRON

Totalt immunsvar

Biomarkör för indikation på att kroppen har en initial förmåga att ta hand om Sars-CoV-2 varianten Omicron.

Totalt immunsvar - Omicron

Biomarkör för indikation på att kroppen har en initial förmåga att ta hand om Sars-CoV-2 varianten Omicron. Ett eller fler ämnen, tex antikroppar och eller serumproteiner, binder in fort till viruset och försvårar för viruset att sprida sig vidare i kroppen.

Högt värde

Ett högt värde indikerar att kroppen har en initial förmåga att ta hand om viruset. I kombination med högt värde på en eller flera andra parametrar innebär det att du har ett bra skydd.

Mellan värde

Ett mellan värde indikerar att kroppen har en viss initial förmåga att ta hand om viruset. Om övriga parametrar ger ett högt värde har du ett bra skydd men om övriga parametrar är låga eller mellan bör du beakta att ditt immunskydd inte är optimalt.

Lågt värde

Ett lågt värde indikerar att virus sannolikt kommer att hinna binda in till celler i kroppen. Då behöver du ha ett högt värde på samtliga övriga parametrar för att ha ett bra skydd.

Tester som innehåller markören Totalt immunsvar

Covid-19 tester

Covid-19 tester


Immunitetsprofil Covid-19
  • Få insikt om din immunitet mot covid-19.
  • Mäter koncentrationen av dina antikroppar.
  • Mäter kvalitén av dina antikroppar.
  • Verkningsgraden av dina antikroppar.
  • Analys av Omikron och Wuhan varianterna.

595 kr

Kommer snart