JAC

Immunglobulin E antikroppar mot japansk ceder

Japansk ceder

Japansk ceder innehåller allergenet Cry j 1, som är en vanlig orsak till allergiska reaktioner som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen och astma, och en specifik IgE-test kan användas för att ta reda på om man är allergisk mot det.

Om allergenet i japansk ceder

Allergenet i japansk ceder är vanligtvis ett protein som kallas för Cry j 1. Det är en av flera proteiner som finns i pollen från japansk ceder och är en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot pollen.

När en person som är allergisk mot Cry j 1 utsätts för pollen från japansk ceder, reagerar immunsystemet genom att producera antikroppar mot proteinet. Detta kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen, och astmatiska besvär.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot japansk ceder?

Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot japansk ceder genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner mot japansk ceder. Testet kallas för specifikt IgE-test.

Resultaten av testet kommer att visa om du har en allergisk reaktion mot japansk ceder eller inte. Om nivåerna av specifika IgE-antikroppar är höga kan det tyda på att du är allergisk mot japansk ceder.

Det är viktigt att notera att resultatet av ett IgE-test inte alltid korrelerar helt med symptom på allergi, och att testet bara är en del av utredningsprocessen.

Om du gör ett test för allergi mot japansk ceder och det visar sig att dina IgE-antikroppar är förhöjda kan du visa upp ditt resultat för en läkare eller allergispecialist som kan hjälpa dig med en fullständig bedömning och eventuell behandling.

Tester som innehåller allergenen Japansk ceder

Pollenallergitest

Pollenkollen

10 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
  • Stort pollenallergitest som analyserar de vanligaste allergenerna.
  • Analyserar och mäter nivån av IgE-antikroppar.
  • Ger insikt kring vilken/vilka allergener som ev. orsakar allergisk reaktion.

439 kr

Kommer snart