Pollen

Allergener från växter och framförallt pollen förorsakar allergi hos många. Pollenallergi ger flera olika besvär, till exempel kliande och röda ögon, nästäppa, nysningar och rinnsnuva.

RW

Immunglobulin E antikroppar mot Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia

Allergenet i Ambrosia artemisiifolia, även känd som vanlig eller åkerambrosia, är vanligtvis ett protein som kallas för Amb a 1.

BIR

Allergen vid pollenallergi

Björkpollen

Björkpollen är en de vanligaste källorna till pollenallergi i Sverige och Europa. Björkpollen sprids via luften och orsakar lätt allergiska reaktioner.

DH

Immunglobulin E antikroppar mot hundäxing

Hundäxing

Hundäxing är en vanlig orsak till pollenallergi hos människor och kan orsaka allergiska reaktioner som kan testas med ett specifikt IgE-test för att ta reda på allerginivåerna och vid behov få behandling från en läkare eller allergispecialist.

GA

Pollenallergen

Gråal

Gråalpollen innehåller allergenet gråal som kan orsaka allergiska reaktioner, och personer som är känsliga för det kan undvika områden med höga pollenhalter.

RW

Pollenallergen gräs

Gråbo

Allergenet i gråbo, även känd som kungsljus, är vanligtvis ett protein som kallas för Art v 1 och kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen och andningssvårigheter, och ett specifikt IgE-test kan användas för att utreda allergi mot gråbo.

H

Trädpollen allergen

Hassel

Hasselträdets pollen innehåller allergener som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är känsliga för det, med symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda, och i allvarligare fall, andningssvårigheter och astma. Allergivaccination och undvikande av höga pollenhalter under pollensäsongen kan hjälpa personer att hantera allergin.

JAC

Immunglobulin E antikroppar mot japansk ceder

Japansk ceder

Japansk ceder innehåller allergenet Cry j 1, som är en vanlig orsak till allergiska reaktioner som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen och astma, och en specifik IgE-test kan användas för att ta reda på om man är allergisk mot det.

OAK

Trädpollen allergen

Ek

Ekpollen innehåller allergener som kan orsaka allergiska reaktioner som nysningar, rinnande näsa, klåda och röda ögon. I svåra fall kan det leda till andningssvårigheter och astma.

TIM

Immunglobulin E antikroppar mot timotej

Timotej

Allergenet i timotejgräs är vanligtvis ett protein som kallas för Phl p 5. Det är en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot pollen. Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot timotej genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet.

SW

Trädpollen allergen

Vide (sälg)

Videpollen kan orsaka allergiska reaktioner som kan ha olika symtom, och ett specifikt IgE-test kan användas för att undersöka en allergisk reaktion mot pollen från vide.