TIM

Immunglobulin E antikroppar mot timotej

Timotej

Allergenet i timotejgräs är vanligtvis ett protein som kallas för Phl p 5. Det är en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot pollen. Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot timotej genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet.

Om allergenet i timotej

Allergenet i timotejgräs är vanligtvis ett protein som kallas för Phl p 5. Det är en av flera proteiner som finns i pollen från timotejgräs och är en vanlig orsak till allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot pollen.

När en person som är allergisk mot Phl p 5 utsätts för pollen från timotejgräs, reagerar immunsystemet genom att producera antikroppar mot proteinet. Detta kan leda till allergiska symtom som nysningar, rinnande näsa, klåda i ögonen, och andningssvårigheter.

Hur kan jag ta reda på om jag är allergisk mot timotej?

Ett blodprov kan användas för att utreda en allergi mot timotej genom att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner mot timotej. Testet kallas för specifikt IgE-test.

Resultaten av testet kommer att visa om du har en allergisk reaktion mot timotej eller inte. Om nivåerna av specifika IgE-antikroppar är höga kan det tyda på att du är allergisk mot timotej.

Det är viktigt att notera att resultatet av ett IgE-test inte alltid korrelerar helt med symptom på allergi, och att testet bara är en del av utredningsprocessen.

Om du gör ett test för allergi mot timotej och det visar sig att dina IgE-antikroppar är förhöjda kan du visa upp ditt resultat för en läkare eller allergispecialist som kan hjälpa dig med en fullständig bedömning och eventuell behandling.

Tester som innehåller allergenen Timotej

Allergitester

Allergitester


TIM
  • Testar allergi mot gräspollen.
  • Mäter nivån av IgE-antikroppar i blodet mot gräspollen.
  • Kan indikera på pollenallergi mot gräs.

295 kr


Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

  • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
  • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
  • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
  • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Pollenkollen
Pollenallergitest

Pollenkollen

  • Stort pollenallergitest som analyserar de vanligaste allergenerna.
  • Analyserar och mäter nivån av IgE-antikroppar.
  • Ger insikt kring vilken/vilka allergener som ev. orsakar allergisk reaktion.

2 759 kr